< Trở về giao diện Mobile

Thông tri triệu tập dự Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay”

Thực hiện Kế hoạch năm học 2017-2018, Nhà trường phối hợp với Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học với những yêu cầu sau:
1. Nội dung:
“Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay”
2. Thành phần tham dự: Ban tổ chức Hội thảo; Trưởng, phó các tổ chức; toàn thể giảng viên Nhà trường.
3. Thời gian, địa điểm:
  - Thời gian: Từ 7h00, ngày 26 tháng 5 năm 2018 (sáng thứ 7)
  - Địa điểm: Hội trường Cơ sở 1.
Nhà trường yêu cầu Trưởng các tổ chức thông báo đến toàn thể giảng viên của tổ chức mình tham dự Hội thảo khoa học đầy đủ, đúng giờ./.
 
Xem tin theo ngày: