< Trở về giao diện Mobile

Thông tri triệu tập Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thực hiện Hướng dẫn của Trung ương và Thành uỷ Vinh, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An quyết định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 gắn với việc học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
1. Thành phần tham dự:
Đại biểu mời; Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Giám hiệu; Trưởng, phó các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội cấp Trường; đảng viên toàn Trường.
2. Nội dung:
- Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
- Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 gắn với việc học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
3. Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 13 giờ 30’ thứ Ba ngày 26/12/2017.
4. Địa điểm:  Hội trường cơ sở I, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, số 389 Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
Nhận được Thông tri này, yêu cầu Bí thư các chi bộ, Trưởng các tổ chức, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp Trường thông báo cho cán bộ, đảng viên của tổ chức mình sắp xếp công việc để tham dự hội nghị đầy đủ, đúng giờ./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển