< Trở về giao diện Mobile

Thông tri triệu tập đảng viên, viên chức tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/Th.U ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII), Đảng uỷ trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An quyết định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII), cụ thể như sau:
1. Thành phần tham dự: Toàn thể đảng viên, viên chức Nhà trường.
2. Nội dung:
- Quán triệt nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
- Thông qua Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
2. Thời gian:  01 buổi, bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 01 năm 2018 ( Thứ  Ba).
3. Địa điểm: Tại Hội trường cơ sở I, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Số 389, đường Lê Viết Thuật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Nhận được Thông tri triệu tập này yêu cầu Bí thư các Chi bộ, Trưởng các tổ chức trực thuộc Trường thông báo đến đảng viên, viên chức của Chi bộ, tổ chức tham gia học tập đầy đủ, đúng giờ. Đảng viên, viên chức có lịch làm việc trong sáng thứ 3, ngày 30 tháng 01 năm 2018 (kể cả lịch làm việc trong và ngoài trường) tự sắp xếp, bố trí để tham gia lớp học./.
 
Xem tin theo ngày: