< Trở về giao diện Mobile

Thông tri triệu tập đảng viên, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè 2017

Thực hiện Kế hoạch số 76 - KH/Th.U ngày 31/5/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc Bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ giáo viên trên đại bàn thành phố Vinh; Kế hoạch số 79 - KH/Th.U về việc Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 5 (khoá XII) của Đảng và Quy định 86 - QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.
 
Đảng uỷ trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An quyết định triệu tập toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Nhà trường  tham dự lớp bồi dưỡng chính trị hè 2017 và học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 5 (khoá XII) của Đảng và Quy định 86 - QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng cụ thể như sau:
 
1. Đối tượng: Toàn thể đảng viên, viên chức Nhà trường.
2. Thời gian:  01 buổi, bắt đầu từ 07 giờ 15 phút, ngày 08 tháng 8 năm 2017.
3. Địa điểm: Tại Hội trường cơ sở I, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Số 389, đường Lê Viết Thuật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
 
Nhận được Thông tri triệu tập này yêu cầu Bí thư các Chi bộ, Trưởng các tổ chức trực thuộc Trường thông báo đến đảng viên, viên chức của Chi bộ, tổ chức tham gia học tập đầy đủ, đúng giờ. Đảng viên, viên chức đang nghỉ phép hoặc có lịch làm việc trong sáng thứ 3, ngày 08 tháng 8 năm 2017 (kể cả lịch làm việc trong  và ngoài trường) tự bố trí để tham gia lớp học./.
 
Xem tin theo ngày: