< Trở về giao diện Mobile

Thông tri triệu tập tham dự các hoạt động chào mừng Khai giảng năm học 2019 - 2020, Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường và công bố chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

         Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-CĐSPNA ngày 12/02/2019 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng 60 năm thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (1959 - 2019) và Thông báo số 158/TB-CĐSPNA ngày 15/10/ 2019 về Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường của Hiệu trưởng, Nhà trường thông báo đến tất cả công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, đến tham dự đầy đủ các hoạt động sau:
           1. Nội dung 1: Hội thảo khoa học và Hội nghị Câu lạc bộ các trường Cao đẳng Sư phạm trên toàn quốc
          Thành phần tham dự: Đại biểu khách mời; BTC Hội thảo; Đại biểu đến từ các Trường CĐSP trên toàn quốc; Toàn thể giảng viên của Nhà trường.
          Trang phục: Trang phục lịch sự.
          2. Nội dung 2: Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020, Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường và công bố Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.
          Thành phần tham dự:
          - Đại biểu khách mời là cán bộ Trung ương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh; Sở Giáo dục và đào tạo; Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Các phòng Giáo dục và Đào tạo; Các Trường Đại học, Cao đẳng trong tỉnh; Các Trường CĐSP thuộc Câu lạc bộ các Trường CĐSP trên toàn quốc; Các đơn vị có quan hệ hợp tác với Nhà trường; Lãnh đạo Trường qua các thời kỳ.
          - Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên, Bí thư các Chi bộ, Trưởng các đơn vị và cán bộ, viên chức đang công tác tại Trường.
          - Đại biểu là cựu cán bộ, viên chức và cựu học sinh, sinh viên, học viên của Nhà trường.
          - Đại biểu là học sinh, sinh viên là cán bộ lớp và học sinh, sinh viên tiêu biểu do phòng QT&CTHSSV điều động.
          Trang phục:
          - Cán bộ, viên chức đang công tác tại Trường mặc lễ phục (nam: comple, cà vạt; nữ: áo dài truyền thống); cán bộ Giáo dục Quốc phòng và An ninh mặc trang phục quốc phòng.
          - Cựu cán bộ, viên chức và cựu học sinh, sinh viên, học viên mặc trang phục lịch sự. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm thông báo cho cựu cán bộ, viên chức và cựu học sinh, sinh viên, học viên biết và thực hiện.
          - Đại biểu là học sinh, sinh viên: Nam quần sẫm màu, áo đồng phục của Nhà trường; Nữ mặc áo dài truyền thống hoặc áo đồng phục của Nhà trường; đi giày hoặc dép có quai hậu.
          Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị, tổ chức quán triệt, thông báo cho các thành phần tham dự biết và tham gia đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc để buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng thời kể từ ngày 05/11/2019 đến hết ngày 10/11/2019, tất cả các giảng viên, viên chức có mặt tại trường theo giờ hành chính để làm công tác chuyên môn và các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu (giảng viên có giờ học, dạy thực hiện theo lịch); tham gia đầy đủ, đúng giờ các hoạt động trên của Nhà trường. Các đại biểu là giảng viên, có giờ học, dạy trong sáng Chủ nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2019 (kể cả học, dạy trong và ngoài trường) bố trí sắp xếp để tham dự buổi Lễ./.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển