< Trở về giao diện Mobile

Thông tri triệu tập tham dự Hội thảo tại trường Đại học Vinh

Căn cứ Công văn số 1808/NGCBQLGD ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về việc Hội thảo  góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An thông báo kế hoạch tham dự Hội thảo như sau:
  1. Thành phần tham dự Hội thảo
- Công chức, viên chức có danh sách kèm theo
  1. Thời gian Hội thảo
- Từ 08h00 ngày 29/12/2017
  1. Địa điểm Hội thảo
- Hội trường tầng 8, Nhà điều hành Trường Đại học Vinh, số 182 đường Lê Duẫn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
  1. Một số vấn đề cần lưu ý
- Các viên chức có lịch coi thi đề nghị Trưởng Tổ chức cử người đi coi thi thay để các đồng chí tham dự Hội thảo đầy đủ.
- Các viên chức có lịch dạy đề nghị Trưởng Tổ chức cử người đi dự Hội thảo thay./.
 
Xem tin theo ngày: