< Trở về giao diện Mobile

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN

TIẾP SỨC MÙA THI HOÀN THÀNH CHIẾN DỊCH TIẾP SỨC ĐỢT 1

Kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7

Kỷ niệm 67 năm ngày thương binh, liệt sĩ...

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Trong năm học 2013 - 2014, Đoàn trường CĐSP Nghệ An phối hợp với Chi bộ Phòng CT HSSV đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 23 quần chúng ưu tú là Sinh viên của trường.

Báo cáo thành tích tập thể chiến dịch tình nguyện hè năm 2014

Đề nghị Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An tặng bằng khen

Danh sách đoàn viên tình nguyện

Tham gia hoạt động tiếp sức đến trường năm học 2014 - 2015

Trang