< Trở về giao diện Mobile

Danh sách đoàn viên tình nguyện

(06/09/2014 - 16:40)
Tham gia hoạt động tiếp sức đến trường năm học 2014 - 2015

Đoàn trường CĐSP Nghệ An tổ chức Lễ chào cờ năm học 2014 - 2015

(07/10/2014 - 16:36)
Được sự thống nhất, của Ban Thường vụ Đảng ủy, ngày 06/10/2014 Đoàn thanh niên phối hợp với các đơn vị trong trường tiến hành tổ chức buổi lễ chào cờ cho học sinh, sinh viên tại Hội trường Cơ sở I trường CĐSP Nghệ An. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng giáo dục lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị đối với toàn thể các em học sinh, sinh viên nhà trường.

Trang