< Trở về giao diện Mobile

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Xu thế toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi công tác đào tạo cung cấp được nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước. Để thực hiện nhiệm vụ này, giáo dục và đào tạo không những phải mở rộng qui mô mà còn phải không ngừng nâng cao chất lượng. Quá trình giáo dục đang dần dần chuyển từ nền giáo dục theo định hướng của Nhà nước hay theo định hướng học thuật của Nhà trường sang nền giáo dục theo định hướng của thị trường lao động, kiểm định chất lượng trở thành một công cụ hữu hiệu để duy trì các chuẩn mực chất lượng giáo dục và không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục.
     Xác định tầm quan trọng của việc kiểm định chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục đại học. Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã có kế hoạch từ rất sớm, nên đã tập trung mọi nguồn lực nội tại, đồng thời tăng cường việc tham khảo, rút kinh nghiệm từ các cơ sở giáo dục đại học có uy tín về chất lượng giáo dục và đào tạo nhằm thực hiện hiệu quả công tác này. Ngày 11/10/2017, Nhà trường bắt đầu triển khai công tác Tự đánh giá chất lượng giáo dục. Ngày 04/01/2019, Nhà trường hoàn thành hoạt động Tự đánh giá và công khai Báo cáo Tự đánh giá đến toàn thể cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên…, đồng thời báo cáo cho UBND tỉnh và Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 11/3/2019, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã tiến hành khảo sát sơ bộ và trong thời gian 4 ngày từ 29/3/2019 đến ngày 01/4/2019 Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài triển khai khảo sát chính thức và đánh giá cao chất lượng giáo dục của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Kết quả đánh giá Nhà trường đạt 83,63% tiêu chí đạt yêu cầu. Ngày 08/6/2019, với 100% thành viên Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Trường Đại học Vinh đã ra Nghị quyết nhất trí về kết quả đánh giá của Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đạt tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.
     Việc Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục là niềm vinh dự lớn - Là Trường thứ 5 trong hệ thống các Trường Cao đẳng toàn quốc đạt được thành tích này. Đây thực sự là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa, đánh dấu mốc phát triển mới của Nhà trường - Ngôi Trường có bề dày truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, có uy tín trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho ngành giáo dục tỉnh nhà, đồng thời cho các địa phương khác trên toàn quốc. Kết quả kiểm định chất lượng, một lần nữa đã khẳng định vị thế, uy tín và chất lượng giáo dục của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An; khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, viên chức, học sinh sinh viên Nhà trường; góp phần nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo chất lượng của cán bộ, giảng viên Nhà trường và là đòn bẩy quan trọng giúp Nhà trường cải tiến, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội./.
Bài: ThS. Nguyễn Kim Hải -Trưởng phòng TTrĐBCLGD
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển