< Trở về giao diện Mobile

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tổ chức Tập huấn về công tác Đảm bảo chất lượng

Thực hiện Kế hoạch số 32 /KH-CĐSP  ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An về việc Tự đánh giá chất lượng giáo dục , sáng ngày 02 tháng 12 năm 2017 Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã tổ chức tập huấn Công tác  Đảm bảo chất lượng giáo dục cho cán bộ cốt cán nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, giảng viên về công tác Đảm bảo chất lượng tại các trường Đại học, cao đẳng.
Tham dự đợt tập huấn có lãnh đạo Đảng ủy; Ban giám hiệu; Hội đồng Tự đánh chất lượng giáo dục ; Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị; Trưởng các bộ môn; Toàn thể viên chức Phòng TT-ĐBCLGD. Về phía Báo cáo viên có TS. Trần Đình Quang, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đảm bảo chất lượng – Trường Đại học Vinh.
PGS.TS Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại đợt tập huấn
Phát biểu chỉ đạo, PGS.TS Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định tầm quan trọng của công tác Đảm bảo chất lượng và việc xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng trong trường , đặc biệt trong xu thế hội nhập quốc tế. Đồng chí cũng nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của công tác Đảm bảo chất lượng trong những năm tới, cần triển khai có hiệu quả hoạt động Tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường trong năm học 2017-2018. Hiệu trưởng yêu cầu việc tập huấn phải được tiến hành nghiêm túc, có thảo luận, đối thoại, trên cơ sở đó các tổ chức, đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng cho từng cá nhân, đơn vị công tác.  Đây sẽ là một cơ hội tốt để lãnh đạo các đơn vị trong trường và các cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng nâng cao được khả năng chuyên môn nghiệp vụ về công tác này. 
TS. Trần Đình Quang, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đảm bảo chất lượng – Trường Đại học Vinh
Báo cáo tại đợt tập huấn TS. Trần Đình Quang, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đảm bảo chất lượng – Trường Đại học Vinh đã làm sáng tỏ các khái niệm: Chất lượng và chất lượng giáo dục, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và kiểm định chương trình giáo dục, các công cụ để thực hiện công tác đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn, tiêu chí, tự đánh giá, đánh giá ngoài...
Toàn cảnh buổi tập huấn
Đợt tập huấn đã diễn ra nghiêm túc, thảo luận sôi nổi, cán bộ, giảng viên nhà trường đã nắm được những kiến thức quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng, từ đó áp dụng cho từng đơn vị và vị trí công tác.
Xuân Trường
 
 
Xem tin theo ngày: