< Trở về giao diện Mobile

Tuần 20 (Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 01/01/2017) (Có điều chỉnh)

                
                                     UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                            LỊCH CÔNG TÁC
                            TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                        Tuần 20 - Từ ngày 26 tháng 12 năm 2016 đến ngày 01 tháng 01 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 26/12
Tổng kiểm tra HSSV nội trú, ngoại trú
Ông Trần Anh Tư
Theo quyết định 891/QĐ-CĐSP ngày 13/12/2016 của Hiệu trưởng
Tại KTX cả 02 cơ sở và các địa phương: Hưng Bình, Hưng Lộc, Nghi Đức
Thứ  3
Ngày 27/12
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng
Từ 08h00' - P.213
Thứ  4
Ngày 28/12
Họp Hội đồng xét thưởng công trình Sáng tạo khoa học và Công nghệ cấp cơ sở
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định số 902/QĐ-CĐSP ngày 20/12/2016
Từ 09h00’ - P. 213
Họp BCH Đảng ủy Ông Lưu Tiến Hưng Các UV BCH Đảng ủy Từ 16h30’ - P.213
Thứ  5
Ngày 29/12
Hội thảo khoa học của Khoa CNTT “Bàn về phương pháp, nội dung bồi dưỡng năng lực sử dụng CNTT theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cho giảng viên, HSSV trong trường CĐSP Nghệ An”
Bà Nguyễn Thị Quang
Khách mời; toàn thể giảng viên, viên chức khoa CNTT
Từ 08h00’ - P. 409
Thứ  6
Ngày 30/12
Họp hội đồng Tư vấn tuyển chọn đề tài NCKH cấp trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định số 1113/QĐ-CĐSP ngày 23/12/2016
Tạm hoãn lại
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC–QT, ĐT-NCKH; Khảo thí, CT HSSV
Từ 14h00’ - P. 213
Thi tốt nghiệp các lớp bồi dưỡng CBQL học tại Trung tâm GDTX  huyện Yên Thành Ông Trần Anh Tuấn Ban coi thi theo quyết định Từ 14h00' - TTGDTX huyện Yên Thành
Thứ  7
Ngày 31/12
Ngày hội hiến máu nhân đạo
Ông Lê Đình Cường
BCH Hội SV; CLB máu sống; các tình nguyện viên
Từ 07h00’ - Hội trường 1
Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác đội
Ông Nguyễn Viết Minh
Các giáo viên giảng dạy; HSSV lớp học
Từ 07h30’ - Phòng học D311
Chủ nhật
Ngày 01/01
 
 
 
 
  
Trọng tâm:            - Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ bầu BCH nhiệm kỳ 2016-2020;
                                - Tổ chức xét chọn các công trình nghiên cứu khoa học các cấp;
                                               
Lưu ý:                    - Các đơn vị hoàn thành việc chấm thi kết thúc học phần; tổ chức vào điểm và xử lý điểm theo quy chế và lọc danh sách thi lần 2 theo mẫu gửi về phòng Khảo thí;
- Các tổ chức, đơn vị nạp báo cáo hoạt động tháng 12/2016 về phòng HC-QT chậm nhất Thứ 5 ngày 29/12/2016;
- Thứ 2 ngày 02/01/2017 nghỉ bù Tết dương lịch./.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.