< Trở về giao diện Mobile

Tuần 21 (Từ ngày 02/01 đến ngày 08/01/2017) (Có Bổ sung, điều chỉnh)

                               UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                    LỊCH CÔNG TÁC
                       TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                  Tuần 21 - Từ ngày 02 tháng 01 năm 2017 đến ngày 08 tháng 01 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 02/01
Nghỉ bù Tết dương lịch
 
 
 
Thứ  3
Ngày 03/01
Họp BTV Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các UV BTV Đảng ủy
Từ 08h00’ - P.213
Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 40 năm thành lập khoa GDTC-N-H
Ông Trần Anh Tư Theo quyết định Từ 09h00’ - P. 409
Họp BCH Công đoàn trường mở rộng
Bà Lê Thị lệ Hà
UVBCH Công đoàn và các Chủ tịch CĐ bộ phận
Từ 14h00’ - P. 213
Họp BCH Đoàn trường mở rộng
Ông Trần Hải Hưng
Các UV BCH Đoàn trường; Trợ lý thanh niên, Bí thư các Chi đoàn trực thuộc, đội trưởng các đội thanh niên tình nguyện
Từ 15h00' - P.105 nhà TV
Tập luyện văn nghệ Chào mừng Đại hội Đảng bộ khóa XIII
Ông Trần Hải Hưng
Đội văn nghệ Đoàn trường
Từ 16h30' - HT CSI
Thứ  4
Ngày 04/01
Duyệt đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ trường khóa XIII
Thành ủy Vinh
BCH Đảng bộ trường
Từ 07h30’ - Thành ủy Vinh
Họp hội đồng Tư vấn tuyển chọn đề tài NCKH cấp trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định số 1113/QĐ-CĐSP ngày 23/12/2016
Từ 14h00 - Nhà D (Hoãn lại chưa họp)
Duyệt chương trình Ánh Sáng soi đường năm 2017
Ông Thái Đoãn Việt
Đội văn nghệ Đoàn trường; Các đội văn nghệ các đội thi
Từ 16h30' - HT CSI
Thứ  5
Ngày 05/01
- Tư vấn sức khỏe giới tính cho học sinh năm thứ nhât hệ Trung cấp khoa GDMN (buổi sáng).
-  Tư vấn sức khỏe giới tính cho sinh viên năm thứ nhât hệ Cao đẳng khoa GDMN, Ngoại ngữ (buổi chiều)
Ông Trần Anh Tư
Theo Thông báo số 302/TB ngày 27/12/2016 của Hiệu trưởng
- Từ 07h30' - HT CSI
- Từ 14h00' - HT CSI
Hội thi Ánh Sáng soi đường năm 2017
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng các tổ chức, đơn vị; BCH Đoàn, Hội các cấp và HSSV quan tâm
Từ 19h00’ - HT CS I
Thứ  6
Ngày 06/01
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Toàn thể Đảng viên Đảng bộ trường
Từ 13h30’ - HT CS I
Tư vấn sức khỏe giới tính cho HSSV năm thứ nhất khoa GDTH
Ông Trần Anh Tư
Theo Thông báo số 302/TB ngày 27/12/2016 của Hiệu trưởng
Từ 14h00' - HT CS2
Đại hội Đảng bộ trường khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 (Nội dung 4), phiên thứ nhất BCH Đảng bộ trường Khách mời; BCH Đảng ủy; Đảng viên toàn Đảng bộ (Theo thông tri triệu tập số 01-TT/ĐU.CĐSP ngày 04 tháng 01 năm 2017 Từ 15h00’ - HT CS I
Tổng duyệt văn nghệ Chào mừng Đại hội Đảng bộ trường
Ông Trần Hải Hưng
Đội văn nghệ Đoàn trường
Từ 16h30' - HT CSI
Thứ  7
Ngày 07/01
Đại hội Đảng bộ trường khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 (Nội dung 4), phiên thứ hai BCH Đảng bộ trường Khách mời; BCH Đảng ủy; Đảng viên toàn Đảng bộ (Theo thông tri triệu tập số 01-TT/ĐU.CĐSP ngày 04 tháng 01 năm 2017 Từ 07h30’ - HT CS I
Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác đội tại CS 1 học
Ông Nguyễn Viết Minh
Các giáo viên giảng dạy; HSSV lớp học
Cả ngày - tại Phòng học D311
Ngoại khóa chuyên đề: Kỹ năng giải quyết THSP và Công tác chủ nhiệm lớp cho K37 Hệ CĐSP THCS và CĐTH
BM Tâm lý - Giáo dục
Sinh viên các lớp K37 hệ CĐSP THCS và CĐTH (Thực hiện theo kế hoạch thời gian cụ thể)
Sáng từ 07h00'; Chiều từ 13h15'. Địa điểm Hội trường CS2 và phòng 208, 209 nhà D.
Hội thảo khoa học: "Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên GDTC-N-H và công tác Đội ở trường CĐSP nhằm đáp ứng mục tiêu, chương trình và SGK phổ thông mới".
Ông Trần Anh Tư
Khách mời và toàn thể VC khoa GDTC-N-H
Từ 13h30 - Nhà 105 nhà TV
Chủ nhật
Ngày 08/01
Ngoại khóa chuyên đề: Kỹ năng giải quyết THSP và Công tác chủ nhiệm lớp cho K37 Hệ CĐSP THCS và CĐTH
BM Tâm lý - Giáo dục
Sinh viên các lớp K37 hệ CĐSP THCS và CĐTH (Thực hiện theo kế hoạch thời gian cụ thể)
Sáng từ 07h00'; Chiều từ 13h15'. Địa điểm Hội trường CS2 và phòng 208, 209 nhà D.
Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác đội tại CS 1 học
Ông Nguyễn Viết Minh
Các giáo viên giảng dạy; HSSV lớp học
Cả ngày - tại Phòng học D311
Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập khoa GDTC-N-H
Bà Hồ Thị Việt Yến
Khách mời; toàn thể VC khoa GDTC-N-H; cựu SV và HSSV
Từ 08h00 - HT CSI
Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội
Ông Trần Hải Hưng
Bí thư, Lớp trưởng, UV BCH Liên chi đoàn
Từ 13h30 - Nhà E
Kỷ niệm ngày HSSV và trao giải thưởng Sao tháng Giêng, Sinh viên 5 tốt
Ông Lê Đình Cường
Khách mời; UVBCH Hội Sinh viên trường; BCH các chi hội
Từ 19h00' - Sân VĐ trường
  
                Trọng tâm:            - Tổng kết Công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017;                
Lưu ý:                     - Các khoa, Bộ môn xử lý điểm, lập danh sách thi lần 2 nạp về phòng Khảo thí ĐBCLG;
                                - Các khoa, Bộ môn nạp danh sách cán bộ coi thi, điểm điều kiện và biên bản xét điều kiện dự thi kỳ 1 K38, K57 về phòng Khảo thí ĐBCLG./.              
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.