< Trở về giao diện Mobile

Tuần 22 (Từ ngày 09/01 đến ngày 15/01/2017) (Có bổ sung)

                                          UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
                               TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                         Tuần 22 - Từ ngày 09 tháng 01 năm 2017 đến ngày 15 tháng 01 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 09/01
Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII)
Thành ủy Vinh
Đ/c Lưu Tiến Hưng; Đ/c Trần Anh Tuấn
Từ 7h30’ - Trung tâm Hội nghị TP Vinh
Thứ  3
Ngày 10/01
Họp Ban thanh toán thừa giờ
Ông Trần Anh Tuấn
Theo quyết định
Từ 7h30’ - P.213
Họp tổ xây dựng đề án vị trí việc làm
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 8h30’ - P.213
Duyệt nội dung Đại hội Liên chi đoàn Khoa Ngoại Ngữ
Ông Trần Hải Hưng
Khách mời, BTV Đoàn trường, BCH Liên chi đoàn khoa Ngoại ngữ
Từ 09h00 - P.105 Nhà TV
Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Nội vụ
Sở Nội vụ
Ông Lưu Tiến Hưng; Ông Nguyễn Văn Dũng
Từ 13h30’ - Hội trường nhà khách Nghệ An
Phó Hiệu trưởng Trần Anh Tư làm việc với phòng Khảo thí ĐBCL Ông Trần Anh Tư Toàn thể cán bộ VC Phòng Khảo thí ĐBCL; Trưởng các phòng: Thanh tra ĐBCLGD, ĐT-NCKH, HC-QT; các Trưởng khoa và Trưởng BM Từ 14h30’ - P.213
Thứ  4
Ngày 11/01
Họp Ban chỉ đạo thực tập tại Phòng Giáo dục huyện Đô Lương
Phòng GD&ĐT Đô Lương
Đại diện BGH; cán bộ phụ trách NVSP phòng ĐT-NCKH
Từ 9h00’ - Phòng GD&ĐT Đô Lương
Họp Hội đồng xét chế độ chính sách cho HSSV các khóa
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định số 11/QĐ-CĐSP ngày 06/01/2017
Từ 14h00’ - P.213
Thứ  5
Ngày 12/01
Họp thường trực xét hệ số K quý IV năm 2016
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; CT Công đoàn trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị: KH-TC, TC-ĐN, Thanh tra GD, ĐT-NCKH
Từ 7h30’ - P.213
Giao ban công tác quản lý HSSV
Ông Trần Anh Tư
Phòng CT HSSV; Trợ lý tổ chức, trợ lý thanh niên các khoa; đại diện Đoàn TN, Hội SV
Từ 9h30’ - P.213
Họp Ban chỉ đạo thực tập tại Phòng Giáo dục huyện Yên Thành
Phòng GD&ĐT Yên Thành
Đại diện BGH; cán bộ phụ trách NVSP phòng ĐT-NCKH
Từ 14h30’ - Phòng GD&ĐT Yên Thành
Khoa tự nhiên tổ chức CLB khoa học Tự nhiên
Ông Phạm Đình Hòa
Khách mời; toàn thể viên chức, sinh viên khoa Tự nhiên
Từ 19h30’ - Hội trường 1
Thứ  6
Ngày 13/01
Họp Giao ban cơ quan tháng 01/2017
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Đại diện lãnh đạo các tổ chức, đơn vị
Từ 7h30’ - P. 213
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC–QT, ĐT-NCKH; Khảo thí, CT HSSV
Từ 10h00’ - P. 213
Họp Ban chỉ đạo thực tập tại Phòng Giáo dục huyện Thanh Chương
Phòng GD&ĐT Thanh Chương
Đại diện BGH; cán bộ phụ trách NVSP phòng ĐT-NCKH
Từ 14h30’- Phòng GD&ĐT Thanh Chương
Thứ  7
Ngày 14/01
Đại hội Liên chi đoàn Khoa Ngoại Ngữ  (Đại hội mẫu)
Bà Lê Thị Hồng Thái
Khách mời, BCH Đoàn trường, Toàn thể đoàn viên HSSV khoa Ngoại ngữ
Từ 07h00 - Hội trường  CS 1
Ngoại khóa chuyên đề: Kỹ năng giải quyết THSP và Công tác chủ nhiệm lớp cho K37 Hệ CĐSP THCS và CĐTH (cả ngày)
Bà Trần Thị Trúc
Sinh viên các lớp K37 hệ CĐSP THCS và CĐTH (Thực hiện theo kế hoạch thời gian cụ thể)
Từ 7h00’ - P.D208, D209 cơ sở 1; Hội trường CS2
Thi học phần học kỳ I cho K57A TCMN  hệ VHVL (cả ngày)
Ông Trần Anh Tuấn
Ban coi thi theo quyết định
Từ 7h30’ - TTGDTX Yên Thành
Tổ chức Lễ bế giảng cho các lớp CBQL khóa XIII (đợt 1)
Ông Trần Anh Tuấn
Đại diện BGH, Trung tâm ĐT-BD, Phòng HC-QT
Từ 14h00’ - TTGDTX Yên Thành
Chủ nhật
Ngày 15/01
Ngoại khóa chuyên đề: Kỹ năng giải quyết THSP và Công tác chủ nhiệm lớp cho K37 Hệ CĐSP THCS và CĐTH (cả ngày)
Bà Trần Thị Trúc
Sinh viên các lớp K37 hệ CĐSP THCS và CĐTH (Thực hiện theo kế hoạch thời gian cụ thể)
Từ 7h00’ - Hội trường CS2
Thi học phần học kỳ I cho K57A TCMN  hệ VHVL (cả ngày)
Ông Trần Anh Tuấn
Ban coi thi theo quyết định
Từ 7h30’ - TTGDTX Yên Thành
  
Trọng tâm:            - Chuẩn bị tốt các điều kiện cho thực tập sư phạm;
                                - Tổ chức dạy, học, thi và các hoạt động ngoại khóa nghiêm túc, đúng quy chế./.
                                               
              
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.