< Trở về giao diện Mobile

Tuần 26 (Từ ngày 06/02 đến ngày 12/02/2017)

                               UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                           LỊCH CÔNG TÁC
                       TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                             Tuần 26 - Từ ngày 06 tháng 02 năm 2017 đến ngày 12 tháng 02 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 06/02
Làm việc với Sở Giáo dục và Đạo tạo Nghệ An
Sở GD&ĐT
BGH; Chủ tịch Công đoàn trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị: HC-QT, ĐT-NCKH, TC-ĐN, KH-TC, Trung tâm ĐTBD
Từ 8h00’ – Sở GD&ĐT
Thứ  3
Ngày 07/02
Họp ban xây dựng đề án vị trí việc làm
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 7h30’ – P.213
Thứ  4
Ngày 08/02
Họp bộ phận thực hiện công tác tuyên truyền và công tác tổ chức, cán bộ của Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
  - Bộ phận thực hiện công tác tuyên truyền và công tác tổ chức, cán
    bộ theo sự phân công của Đảng ủy.
   - Đ/c: Thái Doãn Việt, Báo cáo viên của Đảng bộ trường.
Từ 15h30' - P.213
Thứ  5
Ngày 09/02
Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời; Toàn thể Đảng viên nhà trường; Trưởng, phó các tổ chức đơn vị.
Từ 14h00’ – Hội trường 1
Thứ  6
Ngày 10/02
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC–QT, ĐT-NCKH; Khảo thí, CT HSSV
Từ 14h00’ - P. 213
Thứ  7
Ngày 11/02
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 12/02
Tổng vệ sinh môi trường trục đường Lê Hồng Phong
Ông Trịnh Công Sơn
Sinh viên K38, học sinh K57 Khoa Giáo dục Tiểu học
Từ 7h30’ – Cơ sở 2
  
Trọng tâm:            - Tổ chức thi, chấm thi cho HSSV K38 hệ CĐ và K57 hệ TC;
                                - Triển khai công tác thực tập sư phạm;
                                - Các tổ chức, đơn vị tiến hành sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017;
                                                               
Lưu ý:                    - Các khoa bộ môn cử cán bộ chấm thi các học phần có HSSV thi lần 2; chuẩn bị đáp án các học phần thi lần 1 cho K38 hệ CĐ./.                        
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.