< Trở về giao diện Mobile

Tuần 26 (Từ ngày 06/02 đến ngày 12/02/2017)

                               UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                           LỊCH CÔNG TÁC
                       TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                             Tuần 26 - Từ ngày 06 tháng 02 năm 2017 đến ngày 12 tháng 02 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 06/02
Làm việc với Sở Giáo dục và Đạo tạo Nghệ An
Sở GD&ĐT
BGH; Chủ tịch Công đoàn trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị: HC-QT, ĐT-NCKH, TC-ĐN, KH-TC, Trung tâm ĐTBD
Từ 8h00’ – Sở GD&ĐT
Thứ  3
Ngày 07/02
Họp ban xây dựng đề án vị trí việc làm
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 7h30’ – P.213
Thứ  4
Ngày 08/02
Họp bộ phận thực hiện công tác tuyên truyền và công tác tổ chức, cán bộ của Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
  - Bộ phận thực hiện công tác tuyên truyền và công tác tổ chức, cán
    bộ theo sự phân công của Đảng ủy.
   - Đ/c: Thái Doãn Việt, Báo cáo viên của Đảng bộ trường.
Từ 15h30' - P.213
Thứ  5
Ngày 09/02
Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời; Toàn thể Đảng viên nhà trường; Trưởng, phó các tổ chức đơn vị.
Từ 14h00’ – Hội trường 1
Thứ  6
Ngày 10/02
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC–QT, ĐT-NCKH; Khảo thí, CT HSSV
Từ 14h00’ - P. 213
Thứ  7
Ngày 11/02
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 12/02
Tổng vệ sinh môi trường trục đường Lê Hồng Phong
Ông Trịnh Công Sơn
Sinh viên K38, học sinh K57 Khoa Giáo dục Tiểu học
Từ 7h30’ – Cơ sở 2
  
Trọng tâm:            - Tổ chức thi, chấm thi cho HSSV K38 hệ CĐ và K57 hệ TC;
                                - Triển khai công tác thực tập sư phạm;
                                - Các tổ chức, đơn vị tiến hành sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017;
                                                               
Lưu ý:                    - Các khoa bộ môn cử cán bộ chấm thi các học phần có HSSV thi lần 2; chuẩn bị đáp án các học phần thi lần 1 cho K38 hệ CĐ./.                        
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.