< Trở về giao diện Mobile

Tuần 27 (Từ ngày 13/02 đến ngày 19/02/2017)

                                    UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                 LỊCH CÔNG TÁC
                          TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                Tuần 27 - Từ ngày 13 tháng 02 năm 2017 đến ngày 19 tháng 02 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 13/02
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; các phó Hiệu trưởng
Từ 7h30’ – P.213
Thứ  3
Ngày 14/02
Tập huấn TTSP cho sinh viên K37 CĐ Tiểu học và K38 CĐLT Tiểu học
Ông Trần Anh Tư
Chuyên viên phòng ĐT-NCKH; sinh viên K37 CĐ Tiểu học và K38 CĐLT Tiểu học
Từ 19h30’ – Hội trường CS2
Thứ  4
Ngày 15/02
Họp Ban chỉ đạo thực tập tại Thị xã Cửa Lò
Ông Trần Anh Tư
Chuyên viên phụ trách NVSP; Trưởng BCĐ thực tập các trường phổ thông
Từ 8h30’ – P.GD&ĐT TX Cửa Lò
Họp Ban chỉ đạo thực tập tại huyện Diễn Châu
Ông Trần Anh Tư
Chuyên viên phụ trách NVSP; Trưởng BCĐ thực tập các trường phổ thông
Từ 14h00’ – P.GD&ĐT huyện Diễn Châu
Tập huấn TTSP cho sinh viên K37 CĐ Mầm non và K38 CĐLT Mầm non
Ông Trần Anh Tư
Chuyên viên phòng ĐT-NCKH; sinh viên K37 CĐMN và K38 CĐLT MN
Từ 19h30’ – Hội trường CS1
Thứ  5
Ngày 16/02
Họp xét tốt nghiệp cho K37 hệ CĐLT Mầm non và Tiểu học
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 7h30’ – P.213
Họp Ban chấp hành Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các ủy viên BCH Đảng ủy
Từ 8h30’ – P.213
Thứ  6
Ngày 17/02
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC–QT, ĐT-NCKH; Khảo thí, CT HSSV
Từ 15h00’ - P. 213
Thứ  7
Ngày 18/02
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 19/02
 
 
 
 
  
Trọng tâm:            - Tiếp tục tổ chức thi, chấm thi cho HSSV K38 hệ CĐ và K57 hệ TC;
                                - Tiếp tục triển khai công tác thực tập sư phạm;
                                - Các tổ chức, đơn vị tiến hành sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017;
                                                               
Lưu ý:                    - Các tổ chức, đơn vị nạp hồ sơ sơ kết học I năm học 2016 – 2017 về phòng HC-QT chậm nhất vào ngày 20/02/2017;
- Các khoa bộ môn cử cán bộ chấm thi các học phần có HSSV thi lần 2; chuẩn bị đáp án các học phần thi lần 1 cho K38 hệ CĐ./.
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.