< Trở về giao diện Mobile

Tuần 27 (Từ ngày 13/02 đến ngày 19/02/2017)

                                    UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                 LỊCH CÔNG TÁC
                          TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                Tuần 27 - Từ ngày 13 tháng 02 năm 2017 đến ngày 19 tháng 02 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 13/02
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; các phó Hiệu trưởng
Từ 7h30’ – P.213
Thứ  3
Ngày 14/02
Tập huấn TTSP cho sinh viên K37 CĐ Tiểu học và K38 CĐLT Tiểu học
Ông Trần Anh Tư
Chuyên viên phòng ĐT-NCKH; sinh viên K37 CĐ Tiểu học và K38 CĐLT Tiểu học
Từ 19h30’ – Hội trường CS2
Thứ  4
Ngày 15/02
Họp Ban chỉ đạo thực tập tại Thị xã Cửa Lò
Ông Trần Anh Tư
Chuyên viên phụ trách NVSP; Trưởng BCĐ thực tập các trường phổ thông
Từ 8h30’ – P.GD&ĐT TX Cửa Lò
Họp Ban chỉ đạo thực tập tại huyện Diễn Châu
Ông Trần Anh Tư
Chuyên viên phụ trách NVSP; Trưởng BCĐ thực tập các trường phổ thông
Từ 14h00’ – P.GD&ĐT huyện Diễn Châu
Tập huấn TTSP cho sinh viên K37 CĐ Mầm non và K38 CĐLT Mầm non
Ông Trần Anh Tư
Chuyên viên phòng ĐT-NCKH; sinh viên K37 CĐMN và K38 CĐLT MN
Từ 19h30’ – Hội trường CS1
Thứ  5
Ngày 16/02
Họp xét tốt nghiệp cho K37 hệ CĐLT Mầm non và Tiểu học
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 7h30’ – P.213
Họp Ban chấp hành Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các ủy viên BCH Đảng ủy
Từ 8h30’ – P.213
Thứ  6
Ngày 17/02
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC–QT, ĐT-NCKH; Khảo thí, CT HSSV
Từ 15h00’ - P. 213
Thứ  7
Ngày 18/02
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 19/02
 
 
 
 
  
Trọng tâm:            - Tiếp tục tổ chức thi, chấm thi cho HSSV K38 hệ CĐ và K57 hệ TC;
                                - Tiếp tục triển khai công tác thực tập sư phạm;
                                - Các tổ chức, đơn vị tiến hành sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017;
                                                               
Lưu ý:                    - Các tổ chức, đơn vị nạp hồ sơ sơ kết học I năm học 2016 – 2017 về phòng HC-QT chậm nhất vào ngày 20/02/2017;
- Các khoa bộ môn cử cán bộ chấm thi các học phần có HSSV thi lần 2; chuẩn bị đáp án các học phần thi lần 1 cho K38 hệ CĐ./.
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.