< Trở về giao diện Mobile

Tuần 28 (từ ngày 20/02 đến ngày 26/02/2017)

                   UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                         Tuần 28 - Từ ngày 20 tháng 02 năm 2017 đến ngày 26 tháng 02 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 20/02
Hội cựu giáo chức tổ chức Gặp mặt - Mừng thọ - Mừng xuân
Hội cựu giáo chức
Đảng ủy; BGH; BTV Công đoàn; BT, P.BT Đoàn trường; Trưởng, phó các đơn vị
Từ 7h30’ - Hội trường 1
Họp Hội đồng xét đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2016 - 2017 cho HSSV năm 2, 3.
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Từ 14h00' - Phòng họp 1
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; các phó Hiệu trưởng
Từ 15h30' - Phòng họp 1
Tập huấn TTSP cho sinh viên năm 2 hệ Cao đẳng
Ông Trần Anh Tư
Bộ phận NVSP phòng ĐT-NCKH; sinh viên K37 các khoa: Ngoại ngữ, Tự nhiên, Xã hội
Từ 19h30’ - Hội trường 1
Thứ  3
Ngày 21/02
Họp BTV Công đoàn
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các ủy viên BTV công đoàn
Từ 14h00' - VP Công đoàn
Thứ  4
Ngày 22/02
Làm việc với Công ty TNHH An Trường Thịnh về việc quyết toán lại
Ông Trần Anh Tuấn
BGH; Trưởng các đơn vị: KH-TC, HC-QT; Mời đ/c Lê Văn Hiểu phòng HC-QT dự họp.
Từ 14h00' - Phòng họp 1
Nghiêm thu các hạng mục công trình: thay vách kính tầng 4 nhà Hiệu Bộ; hàng rào; vá đường vào Ký túc xá; mái nhà khách
Ông Trần Anh Tuấn
Theo QĐ số 53/QĐ-CĐSP ngày 16/2/2017
Từ 15h30' - Cơ sở 1
Thứ  5
Ngày 23/02
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  6
Ngày 24/02
Họp BCH Đoàn trường mở rộng
Ông Trần Hải Hưng
BCH Đoàn trường; Trợ lý TN; Bí thư các chi đoàn trực thuộc; Đội trưởng các đội TN trực thuộc
Từ 9h00’ - P.105 Nhà TV
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC–QT, ĐT-NCKH; Khảo thí, CT HSSV
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 25/02
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 26/02
 
 
 
 
  
Trọng tâm:          - Tổ chức chấm thi học phần hệ trung cấp k57;
                                               
Lưu ý:                   - Các tổ chức, đơn vị nạp hồ sơ sơ kết học I năm học 2016 – 2017 về phòng HC-QT chậm nhất vào ngày 20/02/2017./.
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.