< Trở về giao diện Mobile

Tuần 28 (từ ngày 20/02 đến ngày 26/02/2017)

                   UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                         Tuần 28 - Từ ngày 20 tháng 02 năm 2017 đến ngày 26 tháng 02 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 20/02
Hội cựu giáo chức tổ chức Gặp mặt - Mừng thọ - Mừng xuân
Hội cựu giáo chức
Đảng ủy; BGH; BTV Công đoàn; BT, P.BT Đoàn trường; Trưởng, phó các đơn vị
Từ 7h30’ - Hội trường 1
Họp Hội đồng xét đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2016 - 2017 cho HSSV năm 2, 3.
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Từ 14h00' - Phòng họp 1
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; các phó Hiệu trưởng
Từ 15h30' - Phòng họp 1
Tập huấn TTSP cho sinh viên năm 2 hệ Cao đẳng
Ông Trần Anh Tư
Bộ phận NVSP phòng ĐT-NCKH; sinh viên K37 các khoa: Ngoại ngữ, Tự nhiên, Xã hội
Từ 19h30’ - Hội trường 1
Thứ  3
Ngày 21/02
Họp BTV Công đoàn
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các ủy viên BTV công đoàn
Từ 14h00' - VP Công đoàn
Thứ  4
Ngày 22/02
Làm việc với Công ty TNHH An Trường Thịnh về việc quyết toán lại
Ông Trần Anh Tuấn
BGH; Trưởng các đơn vị: KH-TC, HC-QT; Mời đ/c Lê Văn Hiểu phòng HC-QT dự họp.
Từ 14h00' - Phòng họp 1
Nghiêm thu các hạng mục công trình: thay vách kính tầng 4 nhà Hiệu Bộ; hàng rào; vá đường vào Ký túc xá; mái nhà khách
Ông Trần Anh Tuấn
Theo QĐ số 53/QĐ-CĐSP ngày 16/2/2017
Từ 15h30' - Cơ sở 1
Thứ  5
Ngày 23/02
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  6
Ngày 24/02
Họp BCH Đoàn trường mở rộng
Ông Trần Hải Hưng
BCH Đoàn trường; Trợ lý TN; Bí thư các chi đoàn trực thuộc; Đội trưởng các đội TN trực thuộc
Từ 9h00’ - P.105 Nhà TV
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC–QT, ĐT-NCKH; Khảo thí, CT HSSV
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 25/02
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 26/02
 
 
 
 
  
Trọng tâm:          - Tổ chức chấm thi học phần hệ trung cấp k57;
                                               
Lưu ý:                   - Các tổ chức, đơn vị nạp hồ sơ sơ kết học I năm học 2016 – 2017 về phòng HC-QT chậm nhất vào ngày 20/02/2017./.
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.