< Trở về giao diện Mobile

Tuần 30 (Từ ngày 06/3 đến ngày 12/3/2017) có điều chỉnh và bổ sung

 
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                             LỊCH CÔNG TÁC
                 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                           Tuần 30 - Từ ngày 06 tháng 03 năm 2017 đến ngày 12 tháng 3 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 06/3
Họp BTV Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các UV BTV Đảng ủy
        Từ 08h00' - Phòng họp 1
Kiểm điểm tập thể, cá nhân BGH
Ông Lê Minh Thông, UV BTV Tỉnh ủy, P.CT UBND Tỉnh
Đoàn công tác của Tỉnh ủy; BGH nhà trường
        Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 07/3
Kiểm tra thực tập sư phạm tại Thanh Chương
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
Cả ngày - Tại Huyện Thanh Chương
Thứ  4
Ngày 08/3
Kiểm tra thực tập sư phạm tại Đô Lương
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
      Cả ngày - Tại Đô Lương
Thứ  5
Ngày 09/3
Họp Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2016-2017
Ông Trần Ạnh Tư
Theo QĐ số 74/QĐ-CĐSP ngày 28/02/2017; Trưởng khoa, trưởng BM trực thuộc.
      Từ 07h30' - Phòng họp 1
Họp sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức, đơn vị
      Từ 14h00- Tại phòng họp 1
Thứ  6
Ngày 10/3
Kiểm tra thực tập sư phạm tại Thành phố Vinh
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
       Cả ngày - Tại TP.Vinh
Tập huấn phần mềm Moffice
CT Viễn thông Viettel
Theo Thông báo số 22/TB-CĐSP ngày 27/02/2017
        Từ 07h30' - Tại Nhà B (B309)
Họp Ban xây dựng Đề án điều chỉnh tổ chức bộ máy nhà trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 43a/QĐ-CĐSP ngày 06/02/2017
        Từ 8h00 – Phòng họp 1
Họp BCH Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các UVBCH Đảng ủy
         Từ 14h00- Tại phòng họp 1
Họp Ban tổ chức và các vận động viên tham gia thi đấu bóng chuyền khối thi đua năm 2017
Ông Trần Anh Tuấn
Ban tổ chức; Huấn luyện viên; các vận động viên nam, nữ
   Từ 15h30’ - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 11/3
Thi Tốt nghiệp cho các lớp CBQL khóa XII (đợt 2)
Ông Trần Anh Tuấn
Ban coi thi theo Quyết đinh
     Cả ngày - tại TT GDTX Tân Kỳ.
Thi đấu Bóng chuyền nam, nữ Khối thi đua các trường ĐH, CĐ tỉnh Nghệ An năm 2017
Đại học Vinh
Ban tổ chức; Đội tuyển bóng chuyền nam, nữ; BCH Công đoàn trường; các cổ động viên viên chức và HSSV.
Từ 07h00' - Tại CS2 trường ĐH Vinh
Hội nghị Khoa học của khối thi đua các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Đại học Vinh
BGH; CT CĐ trường; BT Đoàn trường; Trưởng các đơn vị: TC-ĐN, ĐT-NCKH; Trưởng các khoa và Bộ môn; Trưởng BM các khoa; tác giả bài viết.
Từ 07h30 - Tầng 8, Nhà Điều hành, Trường ĐH Vinh.
Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị cho Đoàn viên thanh niên và sinh hoạt Đoàn tháng 03/2017
      Ông Trịnh Công Sơn
BCH Các Liên chi đoàn, Đoàn viên thanh niên các lơp K38 khoa GDMN
 Từ 07h30-Hội trường  CS1
Chủ nhật
Ngày 12/3
Thi đấu Bóng chuyền nam, nữ Khối thi đua các trường ĐH, CĐ tỉnh Nghệ An năm 2017
Đại học Vinh
Ban tổ chức; Đội tuyển bóng chuyền nam, nữ; BCH Công đoàn trường; các cổ động viên viên chức và HSSV.
Từ 07h00' - Tại CS2 trường ĐH Vinh
 
 Trọng tâm:   - Kiểm tra công tác thực tập sư phạm tại các huyện;
                        - Tham gia các hoạt động của khối Thi đua các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
 
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.