< Trở về giao diện Mobile

Tuần 30 (Từ ngày 06/3 đến ngày 12/3/2017) có điều chỉnh và bổ sung

 
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                             LỊCH CÔNG TÁC
                 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                           Tuần 30 - Từ ngày 06 tháng 03 năm 2017 đến ngày 12 tháng 3 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 06/3
Họp BTV Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các UV BTV Đảng ủy
        Từ 08h00' - Phòng họp 1
Kiểm điểm tập thể, cá nhân BGH
Ông Lê Minh Thông, UV BTV Tỉnh ủy, P.CT UBND Tỉnh
Đoàn công tác của Tỉnh ủy; BGH nhà trường
        Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 07/3
Kiểm tra thực tập sư phạm tại Thanh Chương
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
Cả ngày - Tại Huyện Thanh Chương
Thứ  4
Ngày 08/3
Kiểm tra thực tập sư phạm tại Đô Lương
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
      Cả ngày - Tại Đô Lương
Thứ  5
Ngày 09/3
Họp Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2016-2017
Ông Trần Ạnh Tư
Theo QĐ số 74/QĐ-CĐSP ngày 28/02/2017; Trưởng khoa, trưởng BM trực thuộc.
      Từ 07h30' - Phòng họp 1
Họp sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức, đơn vị
      Từ 14h00- Tại phòng họp 1
Thứ  6
Ngày 10/3
Kiểm tra thực tập sư phạm tại Thành phố Vinh
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
       Cả ngày - Tại TP.Vinh
Tập huấn phần mềm Moffice
CT Viễn thông Viettel
Theo Thông báo số 22/TB-CĐSP ngày 27/02/2017
        Từ 07h30' - Tại Nhà B (B309)
Họp Ban xây dựng Đề án điều chỉnh tổ chức bộ máy nhà trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 43a/QĐ-CĐSP ngày 06/02/2017
        Từ 8h00 – Phòng họp 1
Họp BCH Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các UVBCH Đảng ủy
         Từ 14h00- Tại phòng họp 1
Họp Ban tổ chức và các vận động viên tham gia thi đấu bóng chuyền khối thi đua năm 2017
Ông Trần Anh Tuấn
Ban tổ chức; Huấn luyện viên; các vận động viên nam, nữ
   Từ 15h30’ - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 11/3
Thi Tốt nghiệp cho các lớp CBQL khóa XII (đợt 2)
Ông Trần Anh Tuấn
Ban coi thi theo Quyết đinh
     Cả ngày - tại TT GDTX Tân Kỳ.
Thi đấu Bóng chuyền nam, nữ Khối thi đua các trường ĐH, CĐ tỉnh Nghệ An năm 2017
Đại học Vinh
Ban tổ chức; Đội tuyển bóng chuyền nam, nữ; BCH Công đoàn trường; các cổ động viên viên chức và HSSV.
Từ 07h00' - Tại CS2 trường ĐH Vinh
Hội nghị Khoa học của khối thi đua các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Đại học Vinh
BGH; CT CĐ trường; BT Đoàn trường; Trưởng các đơn vị: TC-ĐN, ĐT-NCKH; Trưởng các khoa và Bộ môn; Trưởng BM các khoa; tác giả bài viết.
Từ 07h30 - Tầng 8, Nhà Điều hành, Trường ĐH Vinh.
Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị cho Đoàn viên thanh niên và sinh hoạt Đoàn tháng 03/2017
      Ông Trịnh Công Sơn
BCH Các Liên chi đoàn, Đoàn viên thanh niên các lơp K38 khoa GDMN
 Từ 07h30-Hội trường  CS1
Chủ nhật
Ngày 12/3
Thi đấu Bóng chuyền nam, nữ Khối thi đua các trường ĐH, CĐ tỉnh Nghệ An năm 2017
Đại học Vinh
Ban tổ chức; Đội tuyển bóng chuyền nam, nữ; BCH Công đoàn trường; các cổ động viên viên chức và HSSV.
Từ 07h00' - Tại CS2 trường ĐH Vinh
 
 Trọng tâm:   - Kiểm tra công tác thực tập sư phạm tại các huyện;
                        - Tham gia các hoạt động của khối Thi đua các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
 
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.