< Trở về giao diện Mobile

Tuần 49 (từ ngày 20/7 đến ngày 26/7/2015)

       UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                         Tuần 49 - Từ ngày 20 tháng 7 năm 2015 đến ngày 26 tháng 7 năm 2015
 
Thứ, ngày
 
Nội dung công việc
 
Người chủ trì
 
Thành phần tham dự
 
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ  2
 
Ngày 20/7
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Đặng Khắc Thắng
BGH; Đại diện các đơn vị: TC - ĐN, KH - TC, HC – QT
Từ 8h00’ - P. 213
 
Thứ  3
 
Ngày 21/7
Giải tỏa, thi công bờ rào ở cơ sở 2
Ông Trần Anh Tuấn
Mời: Đại diện lãnh đạo UBND, Công an, Địa chính phường Hưng Bình; Đại diện BGH trường; Lãnh đạo các đơn vị: HC-QT, KH-TC, BQL CS2, đ/c Lê Văn Hiểu
Từ 7h00’ – Cơ sở 2
Họp bàn về dịch vụ vệ sinh
Ông Trần Anh Tuấn
Đại diện BGH; Lãnh đạo phòng: KH-TC, HC-QT, KTX CS1, BQL CS2
Từ 14h00’ – P.213
Họp bàn về phần mềm quản lý
Ông Trần Anh Tuấn
Đại diện BGH; Lãnh đạo phòng KH-TC, Trung tâm TV-TB
Từ 15h00’ – P.213
Nghiệm thu các gói mua sắm
Ông Trần Anh Tuấn
Đại diện BGH; Lãnh đạo phòng KH-TC, HC-QT, Trung tâm TV-TB
Từ 16h00’ – P213
 
Thứ  4
 
Ngày 22/7
 
 
 
 
 
Thứ  5
 
Ngày 23/7
 
 
 
 
 
Thứ  6
 
Ngày 24/7
 
 
 
 
 
Thứ  7
 
Ngày 25/7
Khai giảng lớp “Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Đại học, Cao đẳng”
Ông Trần Anh Tư
Đại diện Ban giám hiệu; Đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, ban, trung tâm
Từ 7h30’ – Hội trường 1
Thi tuyển sinh năng khiếu hệ CĐ Mầm non đợt 2
Ông Đặng Khắc Thắng
Có thông báo riêng
Cả ngày – Cơ sở 1
Thi tốt nghiệp lớp đào tạo Tiếng Việt cho học sinh Lào
Ông Đặng Khắc Thắng
Theo quyết định 510/QĐ-CĐSP ngày 30/6/2015
Cả ngày – Cơ sở 1
 
Chủ nhật
Ngày 26/7
Thi tuyển sinh năng khiếu hệ CĐ Mầm non đợt 2
Ông Đặng Khắc Thắng
Có thông báo riêng
Cả ngày – Cơ sở 1
Thi tốt nghiệp lớp đào tạo Tiếng Việt cho học sinh Lào
Ông Đặng Khắc Thắng
Theo quyết định 510/QĐ-CĐSP ngày 30/6/2015
Cả ngày – Cơ sở 1
 
  
Trọng tâm:            - Chuẩn bị tốt các điều kiện để kết thúc chương trình cho học sinh Lào;
                             - Tập trung tuyên truyền tuyển sinh năng khiếu hệ CĐ Mầm non đợt 2./.
 
File đính kèm: