< Trở về giao diện Mobile

KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON KỲ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017

Trường cao đẳng Sư phạm Nghệ An thông báo kết quả thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2017. Các em thí sinh xem điểm thi cụ thể tại file đính kèm.

DANH SÁCH PHÒNG THI NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2017 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Các thí sinh dự thi Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non năm 2017 hệ Cao đẳng chính quy, xem Danh sách phòng thi cụ thể tại file đính kèm:

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển