< Trở về giao diện Mobile

Về việc trao học bổng tài trợ cho HSSV nghèo vượt khó học tập và trao thưởng cho học sinh - sinh viên thủ khoa đầu vào, học sinh – sinh viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhân lễ khai giảng năm học 2017 - 2018

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, BGH nhà trường về việc trao thưởng 30 suất học bổng tài trợ của Hội đồng môn Sư phạm liên khu 4 và Ngân hàng BIDV chi nhánh tại Nghệ An cho HSSV nghèo vượt khó học tập và khen thưởng thủ khoa đầu vào kỳ thi tuyển sinh năm 2017, học sinh – sinh viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhân lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018, Hiệu trưởng nhà trường thông báo và yêu cầu các tổ chức liên quan triển khai thực hiện:
I. Số suất, mức tiền và đối tượng được hưởng học bổng tài trợ: HSSV nghèo vượt khó học tập, khen thưởng HSSV có thành tích cao trong học tập, rèn luyện và khen thưởng thủ khoa đầu vào kỳ tuyển sinh năm  2017
1.1. Số suất học bổng tài trợ của Hội đồng môn Sư phạm liên khu 4 cho HSSV nghèo vượt khó học tập năm học 2016 - 2017: 10 suất, trong đó:
+ Khoa THCS:       01;           + Khoa Mầm non: 06;
+ Khoa Ngoại ngữ: 01;           + Khoa Tiểu học:  02;   
1.2. Số suất khen thưởng HSSV có thành tích cao trong học tập, rèn luyện năm học 2016-2017 của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nghệ An: 14 suất, trong đó:
+ Khoa THCS:       01;           + Khoa GDMN: 08;
+ Khoa Ngoại ngữ: 01;           + Khoa GDTH:  04;   
1.3. Số suất thủ khoa đầu vào kỳ thi tuyển sinh 2017 của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nghệ An: 06 suất, trong đó:
+ Khoa GDMN:  03 (01 Cao đẳng; 01 CĐLT và 01 Trung cấp);        
+ Khoa GDTH:   02 (01 Cao đẳng và 01 CĐLT);
+ Khoa Ngoại ngữ: 01.
1.4. Mỗi suất 500.000 đồng.
II. Tổ chức thực hiện   
2.1. Các khoa: - Tổ chức bình chọn (quy trình từ lớp, khoa) đúng đối tượng, khách quan và lập danh sách những HSSV nghèo vượt khó trong học tập; HSSV có thành tích cao trong học tập, rèn luyện thuộc khoa với số suất trên gửi về cho nhà trường qua phòng CT HSSV trước ngày 29/9/2017 (thứ 6);
- Thông báo cho những học sinh, sinh viên được bình chọn biết đúng 7 giờ 00’ ngày 05/10/2017 (thứ 5) có mặt tại Hội trường cơ sở 1 để  dự lễ Khai giảng năm học mới và nhận học bổng tài trợ trên.
2.2. Phòng ĐT-NCKH: Lập danh sách học sinh, sinh viên thủ khoa đầu vào các ngành, hệ của Kỳ tuyển sinh năm 2017 gửi về cho nhà trường qua phòng CT HSSV chậm nhất vào ngày 29/9/2017 (thứ 6). 
2.3. Phòng CT HSSV: Hoàn thành hồ sơ liên quan để nhà trường trao thưởng nhân lễ khai giảng năm học 2017 - 2018.
2.4. Phòng KH-TC: Tham mưu cho  Hiệu trưởng về kinh phí khen thưởng. 
            Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức liên quan trên thực hiện nghiêm túc các nội dung trong thông báo này./.
 
Xem tin theo ngày: