< Trở về giao diện Mobile

Danh sách nâng lương thường xuyên đợt 1 năm 2018 và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2018

Đề nghị các cá nhân có tên trong danh sách nâng lương kiểm tra lại các thông tin, nếu có sai sót thìphản hồi về phòng TC-ĐN (qua đ/c Sơn) trước ngày 18 tháng 4 năm 2018

Trang