< Trở về giao diện Mobile

Thông báo Tuyển sinh đào tạo các hệ - hình thức vừa làm vừa học năm 2017

Trường CĐSP Nghệ An Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo, bổi dưỡng như sau: 1. Tuyển sinh lớp Trung cấp sư phạm Mầm non hệ vừa làm vừa học. 2. Tuyển sinh lớp bồi dưỡng CBQL giáo dục 3. Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cấp giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ

Trang