< Trở về giao diện Mobile

Tóm tắt Đề án tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021

I. Thông tin chung về nhà trường
  1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở
1.1. Tên trường
- Tên Tiếng Việt: Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
- Tên Tiếng Anh: Nghe An College of Education
            1.2. Địa chỉ
            - Cơ sở 1: Số 389, đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Cơ sở 2: Số 32, đường Hồ Sỹ Dương, phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
            - Cổng thông tin điện tử của nhà trường: http://www.cdspna.edu.vn
  2. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất
    2.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)
- Xét tuyển từ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết hợp kết quả thi môn Năng khiếu.
- Xét tuyển từ kết quả ghi trên học bạ THPT, kết hợp kết quả thi môn Năng khiếu.
    2.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (Lấy từ kết quả của tốt nghiệp THPT)
Khối ngành/ Ngành/ Nhóm ngành/ Tổ hợp xét tuyển
Năm tuyển sinh 2019
Năm tuyển sinh 2020
Chỉ tiêu
Số nhập học
Điểm trúng tuyển
Chỉ tiêu
Số nhập học
Điểm trúng tuyển
Khối ngành/ Nhóm ngành I*
 
 
 
 
 
 
- Giáo dục Mầm non
220
152
 
181
147
 
        Tổ hợp 1 (M00):
        Tổ hợp 2 (M07):
        Tổ hợp 3 (M11):
        Tổ hợp 4 (M14):
16.0
16.5
X
16.5
X
16.5
X
16.5
Tổng
220
152
X
181
147
X
II. Các thông tin tuyển sinh của năm 2021
  1. Tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non chính quy (không bao gồm liên thông)
    1.1. Đối tượng tuyển sinh
            - Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (tại thời điểm xét tuyển).
            - Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
    1.2. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển thí sinh trên cả nước.
    1.3. Phương thức tuyển sinh
            - Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của các môn văn hoá thuộc tổ hợp và điểm thi môn Năng khiếu do Trường CĐSP Nghệ An tổ chức.
            - Xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT của các môn văn hoá thuộc tổ hợp và điểm thi môn Năng khiếu do Trường CĐSP Nghệ An tổ chức.
    1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh
TT
Trình độ đào tạo
Mã ngành
Ngành học
Chỉ tiêu (dự kiến)
Tổ hợp môn xét tuyển 1
Tổ hợp môn xét tuyển 2
Tổ hợp môn xét tuyển 3
Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT
Theo phương thức khác
Tổ hợp môn
Môn chính
Tổ hợp môn
Môn chính
Tổ hợp môn
Môn chính
Tổ hợp môn
Môn chính
1
Cao đẳng
51140201
Giáo dục Mầm non
100
100
M00 (Ngữ văn, Toán, Năng khiếu)
 
M07 (Ngữ văn, Địa lí, Năng khiếu)
 
M11 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu)
 
M14 (Toán, Địa lí, Năng khiếu)
 
   Ghi chú: Môn Năng khiếu gồm: Đọc diễn cảm - Hát
    1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
      1.5.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:
            a) Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021:
            Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT qui định.
            b) Xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT:
            - Học lực lớp 12: Loại Khá trở lên.
            - Điểm trung bình cộng các môn văn hoá lớp 12 (theo tổ hợp xét tuyển) từ 6.5 trở lên (tính cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT).
      1.5.2. Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT (áp dụng đối với tất cả các đợt, các phương thức xét tuyển):
            - Đạt các điều kiện theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
            - Hạnh kiểm lớp 12: Loại Khá trở lên.
    1.6. Các thông tin khác
      1.6.1. Thông tin ĐKXT và điều kiện xét tuyển:
            a) Thông tin ĐKXT:
              - Mã trường: C29
              - Mã ngành: 51140201
              - Tổ hợp xét tuyển: M00; M07; M11; M14.
              - Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển: Không.
  - Điểm xét tuyển được tính:
  Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm Năng khiếu + Điểm ưu tiên (Trong đó môn 1, môn 2 là các môn văn hoá theo tổ hợp xét tuyển).
            b) Điều kiện xét tuyển:
              - Có kết quả thi môn Năng khiếu tại Trường CĐSP Nghệ An.
              - Hạnh kiểm lớp 12 (áp dụng cho tất cả các phương thức tuyển sinh): Loại Khá trở lên.
      1.6.2. Hồ sơ Dự thi năng khiếu và Đăng ký xét tuyển:
            a) Đối với thí sinh ĐKXT bằng Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021:
            *) Đợt 1:
              + Túi đựng hồ sơ;
              + Mẫu Đăng ký dự thi Năng khiếu và Xét tuyển do Trường CĐSP Nghệ An ban hành tại website: http://www.cdspna.edu.vn (mục Tuyển sinh);
              + Bản phô tô Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân;
              + 02 ảnh 4x6;
            Lưu ý: Đối với thí sinh ĐKXT Đợt 1 theo phương thức Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thì ngoài việc nạp các loại hồ sơ nói trên còn bắt buộc phải Đăng ký tham gia xét tuyển vào Ngành Giáo dục Mầm non của Trường CĐSP Nghệ An (mã trường: C29, mã ngành: 51140201) trên hệ thống Quản lý thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT theo hướng dẫn của cán bộ tại các điểm tiếp nhận hồ sơ ĐKDT tốt nghiệp.
            *) Đợt 2:
              + Túi đựng hồ sơ;
              + Mẫu Đăng ký dự thi Năng khiếu và Xét tuyển do Trường CĐSP Nghệ An ban hành tại website: http://www.cdspna.edu.vn (mục Tuyển sinh);
              + Bản phô tô công chứng Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021;
              + Bản phô tô công chứng Bằng tốt nghiệp THPT/ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT;
              + Bản phô tô Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân;
              + 02 ảnh 4x6;
            b) Đối với thí sinh ĐKXT bằng Học bạ THPT (áp dụng cho tất cả các đợt xét tuyển):
              + Túi đựng hồ sơ;
              + Mẫu Đăng ký dự thi Năng khiếu và Xét tuyển do Trường CĐSP Nghệ An ban hành tại website: http://www.cdspna.edu.vn (mục Tuyển sinh);
              + Bản phô tô công chứng Học bạ THPT;
              + Bản phô tô công chứng Bằng tốt nghiệp THPT/ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (Trường hợp dự thi năm 2021 chưa có Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh bổ sung sau khi được cấp);
              + Bản phô tô Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân;
              + 02 ảnh 4x6;
    1.7. Tổ chức tuyển sinh
      1.7.1. Địa chỉ, hình thức thu nhận hồ sơ và tra cứu thông tin:
- Địa chỉ: Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Trường CĐSP Nghệ An. Số 389, đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Hình thức thu nhận: Nạp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.
      1.7.2. Thời gian thu nhận hồ sơ (thi Năng khiếu và xét tuyển):
            a) Đợt 1:
Từ ngày 24/4/2021 đến ngày 05/7/2021.
b) Các đợt bổ sung (nếu có):
Nhà trường sẽ thông báo trên website: http://www.cdspna.edu.vn (mục Tuyển sinh).
      1.7.3. Lịch xét tuyển:
            a) Đợt 1:
- Xét tuyển theo kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.
- Xét tuyển theo kết quả ghi trên học bạ THPT: Cùng với đợt xét tuyển theo phương thức Xét kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
b) Các đợt bổ sung (nếu có):
Nhà trường sẽ thông báo trên website: http://www.cdspna.edu.vn (mục Tuyển sinh).
      1.7.4. Lịch thi Năng khiếu:
            - Đợt 1: Dự kiến tổ chức vào các ngày 1011/7/2021
- Các đợt bổ sung: Căn cứ vào kết quả tuyển sinh đợt 1, Nhà trường sẽ quyết định và thông báo cụ thể trên website http://www.cdspna.edu.vn trước mỗi đợt xét tuyển bổ sung.
      1.7.5. Các điều kiện xét tuyển:
            a) Xét tuyển theo kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021:
     + Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
     + Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 các môn văn hoá thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm thi môn Năng khiếu đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ GD-ĐT quy định.
    + Hạnh kiểm lớp 12: Loại Khá trở lên.
            b) Xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT:
    + Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
    + Học lực lớp 12: Loại Khá trở lên.
                + Có kết quả thi môn Năng khiếu tại Trường CĐSP Nghệ An và điểm trung bình cộng của các môn văn hoá thuộc tổ hợp xét tuyển từ 6.5 trở lên (tính cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT).
    + Hạnh kiểm lớp 12: Loại Khá trở lên.
      1.7.6. Môn thi Năng khiếu sử dụng để xét tuyển:
            Sử dụng điểm môn thi Năng khiếu (Đọc diễn cảm - Hát) do Trường CĐSP Nghệ An tổ chức theo các đợt tuyển sinh.
      1.7.7. Tổ hợp môn xét tuyển (chung cho cả 2 phương thức xét tuyển):
              + M00: Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (Đọc diễn cảm - Hát)
              + M07: Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu (Đọc diễn cảm - Hát)
              + M11: Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu (Đọc diễn cảm - Hát)
              + M14: Toán, Địa lý, Năng khiếu (Đọc diễn cảm - Hát)
            Đối với phương thức Xét tuyển theo kết quả ghi trên học bạ THPT điểm các môn xét tuyển là điểm tổng kết môn học của năm học lớp 12.
      1.7.8. Nguyên tắc xét tuyển:
Lấy điểm tổng cộng (đã cộng ưu tiên) từ cao xuống cho đến khi hết chỉ tiêu theo từng phương thức xét tuyển.
    1.8. Chính sách ưu tiên
            - Xét tuyển thẳng: Không
            - Ưu tiên xét tuyển: Chính sách cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng áp dụng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.
    1.9. Lệ phí xét tuyển, thi tuyển
- Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/thí sinh/nguyện vọng.
- Lệ phí dự thi Năng khiếu (Đọc diễn cảm - Hát): 250.000đ/hồ sơ
    1.10. Học phí với sinh viên chính quy; dự kiến lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm
            - Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Nghệ An thuộc diện chỉ tiêu được hưởng ngân sách không phải đóng học phí.
            - Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh thành khác đóng học phí theo quy định của UBND tỉnh Nghệ An.
            -  Mức thu học phí:
              + Năm học 2021-2022: 740.000đồng/sinh viên/tháng
              + Năm học 2022-2023 trở đi: Theo quyết định của các cấp có thẩm quyền ban hành.
- Mức thu theo tín chỉ: Căn cứ vào chương trình đào tạo hiện nay của nhà trường, nhà trường sẽ quy đổi để thu học phí theo tín chỉ trên cơ sở tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học.
    1.11. Các nội dung khác
            1.11.1. Tuyển sinh bổ sung:
            Căn cứ vào tình hình xét tuyển đợt 1, Nhà trường sẽ quyết định cho các đợt bổ sung (nếu có) và sẽ được công bố chi tiết tại website http://www.cdspna.edu.vn.
            1.11.2. Địa chỉ tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc trong quá trình tuyển sinh:
            - Địa chỉ website của Trường: http://www.cdspna.edu.vn
            - Thông tin cán bộ tuyển sinh:
TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Điện thoại
Email
1
Đàm Thị Ngọc Ngà
TP. Đào tạo - NCKH
0912 297 773
2
Dương Quang Hào
CV P. Đào tạo - NCKH
0962 643 242
duongquanghao@gmail.com
3
Hồ Thị An Nhung
CV P. Đào tạo - NCKH
0912 913 948
4
Phạm Thị Mỹ
CV P. Đào tạo - NCKH
0912 348 278
5
Lê Thị Hoài Thương
CV P. Đào tạo - NCKH
0974 464 717
thuongthuongdhv21@gmail.com
    1.12. Tài chính
            - Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường: 38.228.000.000 đồng.
            - Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh: 14.500.000 đồng/sinh viên.
            Trên đây là nội dung Đề án tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Nhà trường công bố công khai Đề án này trên Cổng thông tin của bộ GD-ĐT (https://thituyensinh.vn/), trên website của trường (http://www.cdspna.edu.vn/) và cam kết thực hiện theo đúng những nội dung đã nêu.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển