< Trở về giao diện Mobile

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017

 
 
   UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     Số.: 57/TB-CĐSP                                                                                                Nghệ An, ngày 03  tháng 4 năm 2017
                                                                                               
        
 
                                                            THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017
 
                                                        
            Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An thông báo tuyển sinh năm 2017 như sau:
 
I- CAO ĐẲNG CHÍNH QUY: 670 chỉ tiêu
   1. Các ngành tuyển sinh
TT
Ngành học
Mã ngành
Chỉ tiêu
Tổ hợp xét tuyển
1
Giáo dục Mầm non
51140201
450
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (M00)
2
Giáo dục Tiểu học
51140202
150
- Toán, Vật lý, Hoá học (A00);
- Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);
- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00);
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
3
Giáo dục Thể chất (TD-CT Đội)
51140206
10
Toán, Sinh học, Năng khiếu (T00)
4
Sư phạm Toán học (Toán-Tin)
51140209
15
- Toán, Vật lý, Hoá học (A00);
- Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
5
Sư phạm Sinh học (Sinh-Hoá)
51140213
10
Toán, Hoá học, Sinh học (B00)
6
Sư phạm Ngữ văn (Văn-GDCD)
51140217
15
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)
7
Sư phạm Tiếng Anh
51140231
20
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

   2. Đối tượng tuyển sinh

- Đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên (tính đến thời điểm xét tuyển) có kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển theo ngành (riêng ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất cần có thêm kết quả thi năng khiếu do Trường CĐSP Nghệ An tổ chức).

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định.

   3. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trên cả nước (chỉ tiêu được cấp ngân sách đào tạo chỉ dành riêng cho thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Nghệ An).

   4. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 đối với các ngành: Sư phạm Toán học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học.           

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 kết hợp thi tuyển năng khiếu do Trường CĐSP Nghệ An tổ chức đối với các ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất.           

   5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   6. Tổ chức tuyển sinh
6.1. Xét tuyển
            - Đợt 1: Thời gian thu nhận hồ sơ, mẫu hồ sơ, lệ phí và các thủ tục khác theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất ngoài hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu, thí sinh cũng phải làm hồ sơ đăng ký xét tuyển như những ngành khác).
            - Các đợt bổ sung: Sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1, Trường sẽ căn cứ vào chỉ tiêu còn lại của các ngành và sẽ có thông tin cụ thể đăng tại website cdspna.edu.vn.
6.2. Thi tuyển năng khiếu
Trường CĐSP Nghệ An tổ chức thi Năng khiếu đối với các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất để lấy kết quả môn Năng khiếu trong tổ hợp xét tuyển.
a) Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ ngày 10/4/2017 đến hết ngày 25/6/2017.
b) Mẫu hồ sơ: Thí sinh tải về từ file đính kèm, in ra và làm theo hướng dẫn.
c) Lịch thi năng khiếu: Từ ngày 29/6/2017 đến ngày 01/7/2017.
d) Nội dung thi môn năng khiếu: Ngành Giáo dục Mầm non: Hát, Đọc diễn cảm; Ngành Giáo dục Thể chất: Bật xa, Chạy 100 mét, Nhặt bóng.
e) Địa điểm thi: Cơ sở 1, Trường CĐSP Nghệ An (xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).
            f) Lệ phí dự thi năng khiếu: 250.000 đồng/thí sinh (nạp cùng với hồ sơ ĐKDT).
g) Địa chỉ thu nhận hồ sơ:
   - Thu trực tiếp tại Trường (trong giờ hành chính): Bộ phận Thu nhận hồ sơ và Tư vấn Tuyển sinh: Tầng 1, Nhà B, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
   - Thu qua đường bưu điện: Hội đồng Tuyển sinh 2017, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 02388 909 185.
 
II- CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG CHÍNH QUY: 100 chỉ tiêu
   1. Các ngành tuyển sinh
TT
Ngành học
Mã ngành
Chỉ tiêu
Môn thi
1
Giáo dục Mầm non liên thông
51140201L
50
Toán và PP hình thành biểu tượng toán học, Tâm lý học MN, PP cho trẻ làm quen TPVH
2
Giáo dục Tiểu học liên thông
51140202L
50
Tiếng Việt, Giáo dục học, PPDH Toán

   2. Đối tượng tuyển sinh

- Đã tốt nghiệp trung cấp sư phạm các ngành tương ứng (tính đến thời điểm xét tuyển) có kết quả thi tuyển sinh liên thông năm 2017 do Trường CĐSP Nghệ An tổ chức.
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định.

   3. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trên cả nước (chỉ tiêu được cấp ngân sách đào tạo của ngành Giáo dục Mầm non dành riêng cho thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Nghệ An).

   4. Phương thức tuyển sinh

Trường CĐSP Nghệ An tổ chức thi và lấy kết quả Kỳ thi liên thông năm 2017 để xét tuyển đối với ngành: Giáo dục Mầm non liên thông, Giáo dục Tiểu học liên thông.

   5. Tổ chức tuyển sinh
a) Thời gian thu nhận hồ sơ ĐKDT: Từ 10/5/2017 đến hết ngày 25/7/2017.
b) Mẫu hồ sơ: Thí sinh tải về từ file đính kèm, in ra và làm theo hướng dẫn.
c) Lịch thi: Ngày 05 và 06/8/2017.
d) Địa điểm thi: Cơ sở 1, Trường CĐSP Nghệ An (xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).
e) Lệ phí dự thi năng khiếu: 110.000 đồng/thí sinh (nạp cùng với hồ sơ ĐKDT).
f) Địa chỉ thu nhận hồ sơ:
   - Thu trực tiếp tại Trường (trong giờ hành chính): Bộ phận Thu nhận hồ sơ và Tư vấn Tuyển sinh: Tầng 1, Nhà B, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
   - Thu qua đường bưu điện: Hội đồng Tuyển sinh 2017, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 02388 909 185.
 
III- TRUNG CẤP CHÍNH QUY: 300 chỉ tiêu
   1. Các ngành tuyển sinh
TT
Ngành học
Mã ngành
Chỉ tiêu
Tiêu chí xét tuyển
1
Sư phạm Mầm non
42140201
200
Trung bình môn Toán 12, Trung bình môn Ngữ văn 12 và điểm thi  Năng khiếu
2
Sư phạm Tiểu học
42140202
100
TBC 3 năm học THPT, Trung bình môn Toán 12, Trung bình môn Ngữ văn 12

   2. Đối tượng tuyển sinh:

  - Đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc GDTX (tính đến thời điểm xét tuyển) có đủ các tiêu chuẩn về sức khoẻ theo quy định.

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định.

   3. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trên cả nước (chỉ tiêu được cấp ngân sách đào tạo của ngành Sư phạm Mầm non dành riêng cho thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Nghệ An).

   4. Phương thức tuyển sinh:

            - Sư phạm Mầm non: Xét điểm học bạ THPT và thi tuyển môn Năng khiếu do Trường CĐSP Nghệ An tổ chức.

            - Sư phạm Tiểu học: Xét điểm học bạ THPT.

   5. Tổ chức tuyển sinh
a) Thời gian thu nhận hồ sơ ĐKXT:

              - Đợt 1: Từ 10/8/2017 đến 10/9/2017

              - Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu): Từ 18/9/2017 đến 10/10/2017

b) Mẫu hồ sơ: Thí sinh tải về từ file đính kèm, in ra và làm theo hướng dẫn.
c) Lịch thi năng khiếu ngành Sư phạm Mầm non:

              - Đợt 1: Ngày 16, 17/9/2017

              - Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu): Ngày 14/10/2017
d) Địa điểm thi: Cơ sở 1, Trường CĐSP Nghệ An (xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).
            e) Lệ phí (bao gồm lệ phí thi và xét tuyển):
               - Ngành Sư phạm Mầm non: 230.000 đồng/thí sinh (nạp cùng với hồ sơ ĐKDT).
               - Ngành Sư phạm Tiểu học: 30.000 đồng/thí sinh (nạp cùng với hồ sơ ĐKDT).
f) Địa chỉ thu nhận hồ sơ:
   - Thu trực tiếp tại Trường (trong giờ hành chính): Bộ phận Thu nhận hồ sơ và Tư vấn Tuyển sinh: Tầng 1, Nhà B, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
   - Thu qua đường bưu điện: Hội đồng Tuyển sinh 2017, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 02388 909 185
.
IV- VỪA LÀM VỪA HỌC
            1. Bồi dưỡng cán bộ quản lý Ngành GD-ĐT: 400 chỉ tiêu (Trong đó có 200 chỉ tiêu bồi dưỡng mới và 200 chỉ tiêu đào tạo lại).
            2. Đào tạo và cấp bằng Trung cấp Mầm non cho giáo viên các ngành khác có trình độ từ trung cấp trở lên: 300 chỉ tiêu.
            3. Bồi dưỡng cấp chứng nhận các loại hình: Kỹ thuật chế biến món ăn, Múa dân gian Việt Nam cơ bản, Công tác Đội...
            Mọi thông tin cụ thể xem tại website cdspna.edu.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng: 02383 578 096.
V- KÝ TÚC XÁ:
            Nhà trường có KTX với phòng ở khép kín, có nhà ăn và sân chơi thoáng mát để phục vụ cho nhu cầu của HSSV. Điện thoại liên hệ 02383 578 104.

 

                                                                              HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                (đã ký)
 
 
                                                                                 PGS. TS. Lưu Tiến Hưng
Nơi nhận:
  - HT, các PHT;
  - Website trường;
  - Lưu VT, HC-QT, ĐT-NCKH.
 
THí sinh tải mẫu tại File đính kèm
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển