< Trở về giao diện Mobile

Thông báo tuyển sinh năm 2022

1. Ngành tuyển sinh: Mã ngành: 51140201. Tên ngành: Giáo dục Mầm non. 2. Đối tượng tuyển sinh: - Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. - Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. 3. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Nghệ An.

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển