Lịch công tác Tuần 32 - Từ ngày 10 tháng 4 năm 2023 đến ngày 16 tháng 4 năm 2023

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thời gian - Địa điểm

Thứ  2

Ngày 10/04

Họp Thường trực Hội đồng Chế độ chính sách

Ông Trần Anh Tư

BGH; CT Công đoàn; Kế toán trưởng; Trưởng các đơn vị: ĐT - NCKH, KH - TC, TC - HC; Thư ký Hội đồng

8h00 - Phòng họp 1

Thứ 3

Ngày 11/04

Tổ chức hoạt động trải nghiệm “Ngày hội môi trường” khối THCS

Ông Trần Hải Hưng

BGH, GVCN, Tổng phụ trách đội, GV phụ trách văn nghệ, GV phụ trách TT, GV phụ trách truyền thông, GV GDTC, GV Hoá, sinh Trường THSP

7h30 - Cửa Lò, TT Hỗ trợ phát triển Thanh niên

(Cả ngày)

Diễn đàn “Sinh viên 5 tốt - Tinh hoa Sinh viên Nghệ An” và ngày hội “ Sinh viên với văn hoá đọc”; Chương trình đối thoại giữa đồng chí chủ tịch HSV Tỉnh với Sinh viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

Hội Sinh viên Tỉnh

BT đoàn, CT HSV trường; SV 5 tốt từ cấp trường trở lên theo Thông tri triệu tập số 02/TT-HSV ngày 05/4/2023

8h00 - Trường ĐHSP kỹ thuật Vinh

(Cả ngày)

Họp Hội đồng xét HBKKHT học kỳ I, năm học 2022-2023 cho sinh viên các khóa K42, K43, K44.

Ông Trần Anh Tư

Theo Quyết định số 154/QĐ-CĐSPNA ngày 07/4/2022.

14h00 - Phòng họp 1

Thứ 4

Ngày 12/04

Trang bị kiến thức khởi nghiệp nâng cao cho HSSV năm cuối khóa (K42, K62)

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Theo Thông báo số 51/TB-CĐSPNA ngày 06/4/2023.

14h00 - Hội trường 1

Thứ 5

Ngày 13/04

Tổ chức hoạt động trải nghiệm “Ngày hội môi trường” khối Tiểu học

Ông Trần Hải Hưng

BGH, GVCN, Tổng phụ trách đội, GV phụ trách văn nghệ, GV phụ trách TT, GV phụ trách truyền thông, GV GDTC, GV Hoá, sinh Trường THSP

7h30 - Cửa Lò, TT Hỗ trợ phát triển Thanh niên

(Cả ngày)

Tư vấn kỹ năng tìm kiếm việc làm cho HSSV năm cuối khóa (K42, K62)

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Theo Thông báo số 51/TB-CĐSPNA ngày 06/4/2023.

14h00 - Hội trường 1

Thứ  6

Ngày 14/04

Kiểm tra các điều kiện CSVC phục vụ  Đại hội lần thứ XVI Công đoàn Trường CĐSP Nghệ An, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Nguyễn Văn Thành

Các UVBCH Công đoàn Trường

15h00 - Hội trường 1

Thứ  7

Ngày 15/04

Đại hội lần thứ XVI Công đoàn Trường CĐSP Nghệ An, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Nguyễn Văn Thành

Khách mời; Toàn thể đoàn viên Công đoàn Trường CĐSP Nghệ An

7h30 - Hội trường 1

Chủ nhật

Ngày 16/04

 

 

 

 

Lưu ý:  Chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè./.

 

file đính kèm:

Lịch tuần 32.docx

Bài viết khác