Số tài khoản: 51010002477449
Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
Nội dung chuyển khoản:
[Họ tên học sinh][Ngày sinh][Khối lớp đăng ký]
Khối lớp đăng ký tuyển sinh= Lớp 1 hoặc Lớp 6


: