Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

BAN GIÁM HIỆU

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Ảnh BGH\A.Tư.jpg

TS. Trần Anh Tư

 Chức vụ: Hiệu trưởng

 Email: trananhtu@cdspna.edu.vn

 SĐT: 0238.3571489

  Nhiệm vụ

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nghệ An, Thành uỷ Vinh về mọi mặt hoạt động của Nhà trường.

- Trực tiếp phụ trách các công tác: chính trị, tư tưởng; chiến lược phát triển Nhà trường; đối ngoại, hợp tác quốc tế; quốc phòng - an ninh, cứu hộ, cứu nạn; tổ chức, cán bộ; hành chính, tổng hợp; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; thanh tra, đảm bảo chất lượng giáo dục; kế hoạch, tài chính; cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Ảnh BGH\Xếp Ngà.jpg

TS. Đàm Thị Ngọc Ngà

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Email: ngacdspna@gmail.com

SĐT: 0238.3857510

Nhiệm vụ

Hỗ trợ Hiệu trưởng điều hành, quản lý công tác chính trị, tư tưởng, truyền thông; đảm bảo chất lượng giáo dục; thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Trực tiếp phụ trách các công tác: tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng; khoa học và công nghệ; khảo thí; thư viện, xuất bản; y tế, nội, ngoại trú; học sinh, sinh viên; đoàn thể.

 

file đính kèm:


Bài viết khác