Thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2021

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1

NĂM 2021

 

1. Phương thức xét tuyển Kết quả thi tốt nghiệp THPT

TT

Tên ngành

ngành

Tổ hợp môn

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

1

Giáo dục Mầm non

51140201

M00

17.00

 

M07

17.00

 

M11

17.00

 

M14

17.00

 

            Trong đó: Mức điểm tối thiểu của 2 môn văn hoá thuộc tổ hợp xét tuyển (M00: Toán + Ngữ văn; M07: Ngữ văn + Địa lý; M11: Ngữ văn + Tiếng Anh; M14: Toán + Địa lý) được tính như sau:

            Môn 1 + Môn 2 + Điểm ưu tiên*2/3  >= 11.33

(Điểm ưu tiên = Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng)

2. Phương thức xét tuyển Học bạ THPT

TT

Tên ngành

ngành

Tổ hợp môn

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

1

Giáo dục Mầm non

51140201

M00

19.50

 

M07

19.50

 

M11

19.50

 

M14

19.50

 

            Trong đó: Mức điểm tối thiểu của 2 môn văn hoá thuộc tổ hợp xét tuyển (M00: Toán + Ngữ văn; M07: Ngữ văn + Địa lý; M11: Ngữ văn + Tiếng Anh; M14: Toán + Địa lý) được tính như sau:

            Môn 1 + Môn 2 + Điểm ưu tiên*2/3  >= 13.00

(Điểm ưu tiên = Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng)

 

 
 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2021

 

file đính kèm:


Bài viết khác