Lịch công tác Tuần 40 - Từ ngày 05 tháng 6 năm 2023 đến ngày 11 tháng 6 năm 2023

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thời gian - Địa điểm

Thứ  2

Ngày 05/06

Thi kết thúc Bậc 2 chương trình Tiếng việt cho lưu học sinh Lào khoá 20, năm học 2022 - 2023

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Theo Kế hoạch số 17/KH-CĐSPNA ngày 15/5/2023

7h00 - Nhà C

Họp Ban đề thi tuyển sinh lớp 1, lớp 6 Trường THSP

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Theo Quyết định

14h00 - Phòng họp 1

 

 

Thứ 3

Ngày 06/06

Thi kết thúc Bậc 2 chương trình Tiếng việt cho lưu học sinh Lào khoá 20, năm học 2022 - 2023

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Theo Kế hoạch số 17/KH-CĐSPNA ngày 15/5/2023

7h30 - Nhà C

Khai mạc lớp bồi dưỡng thường xuyên CBQL Mầm Non, Tiểu học và giáo viên trường Tiểu học năm học 2022 - 2023

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

BGH, Lãnh đạo các đơn vị: TTĐTBDNVKNM, TC-HC, P. ĐT-NCKH;  Khoa Tiểu học; khoa Mầm Non; GV tham gia bồi dưỡng, học viên

7h30 - Hội trường 1

Họp Hội đồng xét HBKKHT học kỳ 6, năm học 2022 - 2023 cho sinh viên  khóa K42.

Ông Trần Anh Tư

 

Theo Quyết định số 154/QĐ-CĐSPNA ngày 07/4/2022.

8h00 - Phòng họp 1

Thứ 4

Ngày 07/06

Dự Lễ ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý; Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý (26/6) năm 2023 và tuyên truyền phòng chống tác hại của ma tuý và thuốc lá điện tử

UBND Thành phố Vinh

Đại diện lãnh đạo Phòng QT - CTHSSV; 03 sinh viên

7h30 - Trường

ĐH Vinh

Họp Ban Tổ chức Ngày hội tuyển sinh lớp 1 và Ban Coi, chấm thi khảo sát đánh giá năng lực lớp 6

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Theo Quyết định

8h00 - Phòng họp 1

Làm việc với Trường CĐ Sơn La

Ông Trần Anh Tư

Đoàn công tác Trường CĐ Sơn La; BGH; Trưởng các đơn vị: ĐT - NCKH, THCS, Ngoại ngữ, THSP, QT-CTHSSV, KH-TC; Phòng TC-HC

14h00 - Phòng họp 1

Thứ 5

Ngày 08/06

Tổ chức thi tốt nghiệp hệ CĐMN chính quy khoá học 2020 - 2023

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Theo Kế hoạch số 15/KH-CDDSPNA ngày 4/5/2023

8h00 - Nhà C

Thứ 6

Ngày 09/06

Dự Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Vinh

Trường ĐH Y khoa Vinh

Đồng chí Trần Anh Tư

15h30 - Trường ĐH

Y khoa Vinh

Thứ 7

Ngày 10/06

Tổ chức ngày hội tuyển sinh (phỏng vấn trực tiếp và các hoạt động trải nghiệm có đánh giá) đối với trẻ vào lớp 1.

Ông Trần Anh Tư

Ban coi thi tuyển sinh (Theo Quyết định)

7h00 - Trường THSP

(Cả ngày)

Khai mạc lớp bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trường Mầm non năm học 2022 - 2023

Bà Đàm thị Ngọc Ngà

BGH, Lãnh đạo các đơn vị: TTĐTBDNVKNM, TC-HC, P. ĐT-NCKH;  khoa Mầm Non; GV tham gia bồi dưỡng, học viên

7h30 - Hội trường 1

Chủ Nhật

Ngày 11/06

Tổ chức ngày phỏng vấn trực tiếp và kiểm tra, đánh giá năng lực đối với học sinh vào lớp 6

Ông Trần Anh Tư

Ban coi thi tuyển sinh (Theo Quyết định)

7h00 - Trường THSP

(Cả ngày)

Lưu ý:  - Chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 và các bệnh mùa hè;

              - Thi kết thúc học phần lần 1, kỳ II cho Sinh viên K43, K44 năm học 2022 - 2023 từ ngày 29/5-11/6/2023.

file đính kèm:

Lịch tuần 40.docx

Bài viết khác