Thông báo phương thức tuyển sinh, thời gian và danh sách đủ điều kiện tham gia vòng 2 tuyển sinh lớp 1, lớp 6 Trường THSP Nghệ An

1. Đối với tuyển sinh lớp 1

1.1. Căn cứ nội dung Thông tư số 23/2010/TT- BGDĐT ngày 23/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi và yêu cầu của Chương trình giáo dục tăng cường do Trường CĐSP Nghệ An ban hành, trường xây dựng bộ công cụ đánh giá theo 5 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực đánh giá theo 10 chỉ số (tương đương 10 điểm xét tuyển):

a. Lĩnh vực phát triển thể chất (LV1)

b. Lĩnh vực phát triển tình cảm và quan hệ xã hội (LV2)

c. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và giao tiếp (LV3)

d. Lĩnh vực phát triển nhận thức (LV4)

e. Lĩnh vực năng khiếu nghệ thuật và năng lực Tiếng Anh (LV5)

Điểm tuyển sinh (ĐTS) = LV1 + LV2 + LV3 + LV4 + LV5

1.2. Nguyên tắc xét tuyển:

- Chỉ xét tuyển những trẻ có ĐTS từ 20 trở lên.

- Lấy điểm tuyển sinh từ cao xuống cho đến khi hết chỉ tiêu.

1.3. Lịch phỏng vấn, khảo sát đánh giá năng lực: Thứ Bảy, ngày 10/6/2023

Ca 1: 8h00 các HS phòng 01-02

Ca 2: 9h30 các HS phòng 03-04

Ca 3: 14h00 các HS phòng 05-06

Ca 4: 15h30 các HS phòng 07-08

2. Đối với tuyển sinh lớp 6

2.1. Căn cứ nội dung chương trình tiểu học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chủ yếu kiến thức trong chương trình lớp 5) và yêu cầu của Chương trình giáo dục tăng cường do Trường CĐSP Nghệ An ban hành, trường xây dựng nội dung khảo sát đánh giá năng lực theo 2 nội dung:

a. Bài khảo sát năng lực (KSNL), điểm tối đa 100 điểm. Học sinh tham gia khảo sát làm trực tiếp trên tờ giấy thi với nội dung đề thi được xây dựng như sau:

- Tỉ lệ kiến thức: Môn Toán: 35%, Môn Tiếng Việt: 35%, Môn Tiếng Anh: 30%.

- Hình thức: Trắc nghiệm 60%, Tự luận: 40%.

+ Trắc nghiệm: 40 câu - 60 điểm, mỗi câu đúng được 1.5 điểm, trong đó: Môn Toán: 10 câu (15 điểm); Môn Tiếng Việt: 10 câu (15 điểm); Môn Tiếng Anh: 20 câu (30 điểm).

+ Tự luận: 40 điểm, trong đó: Môn Toán: 20 điểm; Môn Tiếng Việt: 20 điểm.

- Thời gian làm bài: 90 phút

b. Phỏng vấn trực tiếp thí sinh (PV), điểm tối đa 20 điểm. Thời gian phỏng vấn mỗi học sinh từ 3 đến 5 phút.

Điểm tuyển sinh (ĐTS) = KSNL + PV

2.2. Nguyên tắc xét tuyển:

- Chỉ xét tuyển thí sinh thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: có Điểm bài KSNL từ 50 điểm trở lên và Điểm phỏng vấn từ 10 điểm trở lên.

- Lấy điểm tuyển sinh từ cao xuống cho đến khi hết chỉ tiêu.

2.3. Lịch phỏng vấn, khảo sát đánh giá năng lực: Chủ Nhật, ngày 11/6/2023

Ca 1: 07h30 Thi khảo sát đánh giá năng lực (toàn bộ thí sinh)

Ca 2: 09h30 Phỏng vấn học sinh phòng 01-03

Ca 3: 14h00 Phỏng vấn học sinh phòng 04-06

Ca 4: 15h30 Phỏng vấn học sinh phòng 07-09

 

                                                                      HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2023


Bài viết khác