Lịch công tác Tuần 48 - Từ ngày 31 tháng 7 năm 2023 đến ngày 06 tháng 8 năm 2023

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thời gian - Địa điểm

 

Thứ  2

Ngày 31/07

Hiệu trưởng tiếp công dân phiên tháng 7

Ông Trần Anh Tư

Hiệu trưởng; Phòng TC-HC

8h30 - Phòng họp 1

 

 

Thứ 3

Ngày 01/08

Họp Hội đồng chế độ chính sách

Ông Trần Anh Tư

Hội đồng chế độ chính sách theo Quyết định số 542/QĐ-CĐSPNA ngày 21/9/2022

8h30 - Phòng họp 1

 

Họp bàn về công tác tổ chức, cán bộ và số người làm việc ở các đơn vị

Ông Trần Anh Tư

BGH; Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

9h30 - Phòng họp 1

 

Thi lại Bậc 2 bổ sung cho lưu học sinh Lào K20, năm học 2022 - 2023

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Theo Thông báo số 103/TB-CĐSPNA ngày 14/7/2023

13h30 - Nhà C

 

Hội nghị tập thể lãnh đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý (Bước 1)

Ông Trần Anh Tư

Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Trưởng phòng TC-HC

14h00 - Phòng họp 1

 

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý (Bước 2)

Ông Trần Anh Tư

Đảng uỷ; Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Trưởng các đơn vị

14h15 - Phòng họp 1

 

Hội nghị tập thể lãnh đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý (Bước 3)

Ông Trần Anh Tư

Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Trưởng phòng TC-HC

15h00 - Phòng họp 1

 

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý (Bước 4)

Ông Trần Anh Tư

Đảng uỷ; Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Trưởng, phó các đơn vị; Trưởng các tổ chức

15h15 - Phòng họp 1

 

Hội nghị tập thể lãnh đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý (Bước 5)

Ông Trần Anh Tư

Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Trưởng phòng TC-HC

16h00 - Phòng họp 1

 

Thứ 4

Ngày 02/08

Họp BTV Đảng uỷ thường kỳ phiên Tháng 8

Ông trần Anh Tư

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ

8h00 - Phòng họp 1

 
 

Họp Ban Chấp hành Đảng uỷ thường kỳ phiên Tháng 8

Ông Trần Anh Tư

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ

14h00 - Phòng họp 1

 

Thứ 5

Ngày 03/08

Họp Giao ban Trường phiên Tháng 8

Ông Trần Anh Tư

BGH; Trưởng các tổ chức, đơn vị

8h00 - Phòng họp 1

 

Thẩm định chuyên môn giáo viên hợp đồng thỉnh giảng cấp tiểu học, năm học 2023 - 2024

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Tổ thẩm định theo Quyết định; Các ứng viên

14h00 - Phòng họp 1

 

Thứ 6

Ngày 04/08

Thẩm định chuyên môn giáo viên hợp đồng thỉnh giảng cấp tiểu học, năm học 2023 - 2024

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Tổ thẩm định theo Quyết định; Các ứng viên

8h00 - Phòng họp 1

 

Thẩm định chuyên môn giáo viên hợp đồng thỉnh giảng cấp tiểu học, năm học 2023 - 2024

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Tổ thẩm định theo Quyết định; Các ứng viên

14h00 - Phòng họp 1

 

Thứ 7

Ngày 05/08

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 06/08

         

Lưu ý: 

  • Tiết kiệm điện trong những ngày nắng nóng;

file đính kèm:

Lịch tuần 48.docx

Bài viết khác