Lịch công tác Tuần 49 - Từ ngày 07 tháng 8 năm 2023 đến ngày 13 tháng 8 năm 2023

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thời gian - Địa điểm

 

Thứ  2

Ngày 07/08

Tập huấn chuyên đề: “Hướng dẫn, khai thác sử dụng môi trường giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm và bồi dưỡng kỹ năng mềm cho CBQL, GVMN” năm học 2023-2024

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các đ/c: Nguyễn Thị Quý Hoa, Lê Thị Hồng Phương, Nguyễn Thị Mai

7h30- Theo Giấy mời số 164/GM-SGD & ĐT ngày 02/8/2023 của Sở GD và ĐT

(3 ngày)

Dự Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

LĐLĐ tỉnh Nghệ An

Đ/c Nguyễn Văn Thành

7h30 - Nhà Văn hoá

Lao động Tỉnh

(cả ngày)

Họp bàn lựa chọn giáo viên thỉnh giảng tại Trường THSP

Ông Trần Anh Tư

BGH; Tổ thẩm định theo Quyết định số 336/QĐ-CĐSPNA ngày 01/08/2023 của Hiệu trưởng; Trưởng các đơn vị; KH-TC, ĐT-NCKH, TC-HC

14h00 - Phòng họp 1

 

Thứ 3

Ngày 08/08

Dự Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

LĐLĐ tỉnh Nghệ An

Đại diện lãnh đạo Nhà trường; Đ/c Nguyễn Văn Thành

7h30 – Nhà văn hoá Lao động tỉnh (cả ngày)

Thi kết thúc Bậc 3 Chương trình tiếng Việt cho lưu học sinh Lào Khoá 20 (Năm 2022 - 2023)

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Theo Kế hoạch số 29/KH-CĐSPNA ngày 18/07/2023

7h00 - Nhà C

 

Thứ 4

Ngày 09/08

Thi kết thúc Bậc 3 Chương trình tiếng Việt cho lưu học sinh Lào Khoá 20 (Năm 2022 - 2023)

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Theo Kế hoạch số 29/KH-CĐSPNA ngày 18/07/2023

7h30 - Nhà C

Gặp mặt giáo viên hợp đồng Thỉnh giảng năm học 2022-2023 tại Trường THSP

Ông Trần Anh Tư

BGH; Trưởng các đơn vị: ĐT-NCKH, THSP, KH-TC, TC-HC; Giáo viên thỉnh giảng năm học 2022-2023 (Trường THSP thông báo mời)

8h00 - Phòng họp 1

 

Gặp mặt giáo viên hợp đồng Thỉnh giảng năm học 2023-2024 tại Trường THSP

Ông Trần Anh Tư

BGH; Trưởng các đơn vị: ĐT-NCKH, THSP, KH-TC, TC-HC; Giáo viên thỉnh giảng.

9h00 - Phòng họp 1

 

Ban Thanh tra nhân dân làm việc với đại diện (thư ký) Ban Thanh toán thừa giờ năm học 2021 - 2022

Ông Phạm Đình Hòa

Ban Thanh tra nhân dân; đại diện (thư ký) Ban Thanh toán thừa giờ năm học 2021 - 2022

14h30 - Phòng họp 1

Thứ 5

Ngày 10/08

Họp BCH Công đoàn trường mở rộng

Ông Nguyễn Văn Thành

UVBCH Công đoàn trường; Chủ tịch các công đoàn bộ phận

8h00 - Phòng họp 1

Họp Hội đồng nghiệm thu Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV Mầm non

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Theo Quyết định số 335/QĐ-CĐSPNA ngày 01/08/2023 của Hiệu trưởng

14h00 - Phòng họp 1

Thứ 6

Ngày 11/08

Bồi dưỡng lý luận chính trị hè năm 2023

Sở LĐ - TB và XH

Các đ/c: Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, Chu Thị Mỹ Hạnh

7h30 - Nhà khách

Nghệ An

Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hoá và xây dựng nền văn hoá mới XHCN đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển

Ông Trần Anh Tư

Toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động

8h00 - Hội trường 1

Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2022 – 2023, quán triệt và triển khai một số nhiệm vụ năm học mới 2023 - 2024

UBND Tỉnh

Nghệ An

Đồng chí Đàm Thị Ngọc Ngà

8h00 - Văn phòng

UBND Tỉnh

Thứ 7

Ngày 12/08

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 13/08

 

 

 

 

Lưu ý:  - Tiết kiệm điện trong những ngày nắng nóng;

 

file đính kèm:

Lịch tuần 49.docx

Bài viết khác