Lịch công tác Tuần 04 - Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến ngày 01 tháng 10 năm 2023

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thời gian - Địa điểm

Thứ  2

Ngày 25/9

Họp bàn về việc điều hoà và sử dụng lao động

Ông Trần Anh Tư

BGH; Trưởng các đơn vị: KH-TC, TC-HC, ĐT-NCKH; CT Công đoàn

9h00 - Phòng họp 1

Thứ 3

Ngày 26/9

Dự Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An

Trường CĐ

Việt - Đức Nghệ An

Đồng chí Đàm Thị Ngọc Ngà; Đồng chí Nguyễn Văn Dũng

8h00 - Trường

CĐ Việt Đức

Họp BCH Công đoàn trường rà soát các công việc chuẩn bị Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024

Ông Nguyễn Văn Thành

Các UVBCH Công đoàn trường; Mời đồng chí Phạm Đình Hoà, Trưởng Ban TTND

8h00 - Phòng họp 1

Họp Ban chỉ đạo “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2023 - 2024

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Theo Quyết định số 422/QĐ-CĐSPNA ngày 13/9/2023.

14h00 - Phòng họp 1

Họp Hội đồng xét ĐGKQRL học kỳ 2, năm học 2022 - 2023 cho sinh viên các khoá K43, K44.

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Theo Quyết định số 549/QĐ-CĐSPNA ngày 30/9/2022.

15h00 - Phòng họp 1

Thứ 4

Ngày 27/9

Họp BTC Hội nghị viên chức, người lao động

Ông Trần Anh Tư

Theo Quyết định số 423/QĐ-CĐSPNA ngày 14/9/2023

8h00 - Phòng họp 1

Họp Hội đồng chế độ chính sách

Ông Trần Anh Tư

Theo Quyết định số 542/QĐ-CĐSPNA ngày 21/9/2022

9h00 - Phòng họp 1

Họp tổ phục vụ Hội nghị viên chức, người lao động

Bà Trần Thương Hiền

Theo Quyết định số 423/QĐ-CĐSPNA ngày 14/9/2023

10h30 - Phòng họp 1

Thứ 5

Ngày 28/9

Họp trao đổi với Trường THSP về công tác điều hoà lao động

Ông Nguyễn Văn Dũng

Phòng TC - HC; BGH Trường THSP

8h00 - Phòng họp 1

Họp trao đổi với Khoa GDTC - NT về công tác điều hoà lao động

Ông Nguyễn Văn Dũng

Phòng TC - HC; Lãnh đạo khoa GDTC - NT; Trưởng bộ môn GDTC; Thầy Trần Minh Khôi

15h00 - Phòng họp 1

Thứ 6

Ngày 29/9

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023 - 2024

Ông Trần Anh Tư

Khách mời; Theo Thông báo số 134/TB-CĐSP ngày 22/9/2023

7h30 - Hội trường

Cơ sở 1

Thứ 7

Ngày 30/9

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 01/10

Hiến máu nhân đạo

Trung tâm HHTM

Nghệ An

Theo Thông báo số 20/TB-CĐCS ngày 27/9/2023 của BCH Công đoàn Trường và sinh viên đăng ký hiến máu tình nguyện

7h30 - Trung tâm HHTM Nghệ An

Dự Chương trình tuyên truyền “Học sinh, sinh viên xây dựng Văn hoá giao thông an toàn”

Ban An toàn

Giao thông tỉnh

Đại diện BGH; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: QT - CTHSSV, Mầm non, THCS; BCH Đoàn trường; BTK Hội sinh viên Trường; Toàn thể SV Khoa Mầm non và lưu học sinh Lào

8h00 - Hội trường 1

file đính kèm:

Lịch tuần 04.docx

Bài viết khác