Lịch công tác Tuần 05 - Từ ngày 02 tháng 10 năm 2023 đến ngày 08 tháng 10 năm 2023

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thời gian - Địa điểm

 

Thứ  2

Ngày 02/10

Dự Lễ bàn giao, nhập học của lưu học sinh các tỉnh nước CHDCND Lào học tập Chương trình giáo dục THPT tại Nghệ An

Sở Giáo dục và Đào tạo

Hiệu trưởng

9h30 - Trường PTDTNT THPT số 2 Nghệ An

Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2023 - 2024

Ông Trần Anh Tư

BGH; Ban chỉ đạo; Trợ lý khoa, Cố vấn học tập/GVCN các lớp K43, K44 hệ CĐ; K62, K63 hệ TCN; Phòng QT - HSSV; HSSV K43 hệ CĐ, K62, 63 hệ TCN; Ban cán sự các lớp K44 hệ CĐ

13h45 - Hội trường 1

Triển khai hoạt động báo cáo các Chuyên đề cuối khóa “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” cho SV K43 hệ CĐ; học sinh K62, 63 hệ TCN.

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Theo Kế hoạch số 32/KH-CĐSPNA ngày 12/9/2023.

14h15 - Hội trường 1

Đoàn kiểm tra tài chính của LĐLĐ tỉnh Nghệ An làm việc với BCH Công đoàn trường

LĐLĐ tỉnh Nghệ An

Bí thư Đảng uỷ; Hiệu trưởng; Các UVBCH Công đoàn trường; đồng chí Lê Thị Lệ Hà - Khoa Ngoại ngữ.

14h30 - Phòng họp 1

Họp BTV Đảng uỷ phiên Tháng 10

Ông Trần Anh Tư

Uỷ viên BTV Đảng uỷ

15h30 - Phòng họp 1

Dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024 trường Đại học Vinh

Trường Đại học Vinh

Hiệu trưởng, Phòng Tổ chức - Hành chính

19h00 - Đại học Vinh

Thứ 3

Ngày 03/10

Họp BCH Đảng bộ phiên Tháng 10

Ông Trần Anh Tư

Uỷ viên BCH Đảng bộ

8h00 - Phòng họp 1

Thứ 4

Ngày 04/10

Hội nghị giao ban Trường phiên tháng 10

Ông Trần Anh Tư

BGH; Trưởng các tổ chức, đơn vị

8h00 - Phòng họp1

Thứ 5

Ngày 05/10

Đoàn Giám sát của UBKT Đảng uỷ làm việc với Chi uỷ chi bộ Quản trị - Thư viện

Ông Nguyễn Văn Thành

Chi uỷ chi bộ Quản trị - Thư viện; Đoàn Giám sát của UBKT Đảng uỷ theo Quyết định số 42-QĐ/UBKTĐU ngày 25/8/2023 của UBKT Đảng uỷ Nhà trường.

07h45 - Phòng họp 1

Thứ 6

Ngày 06/10

Công bố Quyết định Giám sát của UBKT Thành uỷ Vinh đối với  Đảng uỷ Trường CĐSP Nghệ An

Đoàn Giám sát

Thành uỷ Vinh

Đoàn Giám sát Thành uỷ Vinh; UV BCH Đảng uỷ

14h00 - Phòng họp 1

Xét điều kiện dư thi tốt nghiệp hệ TCNN chính quy

Ông Trần Anh Tư

Theo Quyết định số 442/QĐ-CĐSPNA ngày 28/9/2023

15h00 - Phòng họp 1

Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt 2 hệ CĐMN chính quy

Ông Trần Anh Tư

Theo Quyết định số 177/QĐ-CĐSPNA ngày 19/5/2023

15h30 - Phòng họp 1

Thứ 7

Ngày 07/10

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 08/10

 

 

 

 

 

file đính kèm:

Lịch tuần 05.docx

Bài viết khác