Kế hoạch tổ chức lễ Bế giảng các lớp lưu học sinh Lào học tiếng Việt khóa 20

Thực hiện Kế hoạch đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào khóa 20, Nhà trường ban hành kế hoạch tổ chức lễ Bế giảng và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa học 2022 – 2023 cho lưu học sinh Lào như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổng kết đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của lưu học sinh Lào khóa 20 để rút kinh nghiệm, phát huy những điểm mạnh và khắc phục những hạn chế, tồn tại cho các khóa đào tạo tiếp theo.

 2. Nâng cao nhận thức cho lưu học sinh Lào về văn hóa Việt, giúp các em hiểu và gắn bó hơn trong mối quan hệ thầy trò, bạn bè, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt – Lào.

3. Tổ chức nghiêm túc, gọn, có ý nghĩa và phù hợp với điều kiện hiện nay, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thành phần

- Đại  biểu khách mời:  Sở Ngoại vụ Nghệ An, Sở GD&ĐT Nghệ An; Liên hiệp các tổ chức Hữu Nghị Nghệ An, Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Nghệ An; Phòng PA03, Phòng Xuất – Nhập cảnh - Công an Nghệ An; Trường THPT Dân tộc nội trú 2; Báo Nghệ An, Đài truyền hình Nghệ An.

- Đại biểu Nhà trường: Ban Giám hiệu; Ban quản lý các lớp lưu học sinh Lào; Trưởng các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội; Giáo viên chủ nhiệm các lớp Lào; Giảng viên tham gia giảng dạy tiếng Việt và lưu học sinh Lào khóa 20.

2. Thời gian:  Vào lúc 8 giờ 00 ngày 20/10/2023 (thứ 6).

3. Địa điểm: Tại Hội trường CS1.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

             1. Phòng Quản trị - Công tác HSSV

- Làm đầu mối kết nối các hoạt động lễ Bế giảng.

- Làm báo cáo tổng kết khóa học.

            - Lập dự trù kinh phí phục vụ Lễ Bế giảng khóa học.

            - Chuẩn bị hồ sơ khen thưởng lưu học sinh Lào.

- Chuẩn bị Hội trường, âm thanh, ánh sáng (chuẩn bị máy nổ đề phòng mất điện lưới).

- Tổ chức nhận bàn giao tài sản, vệ sinh phòng ở tại Ký túc xá của lưu học sinh Lào trước khi về Nước theo quy định; Đảm bảo an ninh trật tự trước và trong khi lưu học sinh Lào ra về.

2. Phòng Đào tạo - NCKH

Chuẩn bị hồ sơ về kết quả học tập và Chứng nhận tốt nghiệp để công bố và trao trong, sau lễ Bế giảng cho lưu học sinh Lào.

            3.  Phòng Tổ chức - Hành chính  

- Chuẩn bị giấy mời và mời đại biểu ngoài Trường theo thành phần tại (mục 1 của II).

- Chuẩn bị Quốc ca Lào -Việt, maket phục vụ Lễ Bế giảng.  

- Điều hành buổi Lễ.

- Chủ trì tổ chức bữa cơm thân mật cho lưu học sinh Lào nhân lễ Bế giảng khóa học.

            4. Phòng Kế hoạch Tài chính

            - Chuẩn bị kinh phí theo Kế hoạch phục vụ Lễ Bế giảng.

            - Thanh toán các khoản kinh phí cho lưu học sinh Lào (nếu có) trước khi các em về nước.

                - Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính tổ chức bữa cơm thân mật cho lưu học sinh Lào sau lễ bế giảng.

5. Khoa Trung học cơ sở

- Thông báo cho lưu học sinh Lào biết Kế hoạch để thực hiện và chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng; cử 01 lưu học sinh phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ Bế giảng.

- Phối hợp với phòng Quản trị - CTHSSV thực hiện quy trình khen thưởng lưu học sinh Lào có thành tích cao trong học tập, rèn luyện của khóa học.

- Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính tổ chức bữa cơm thân mật cho lưu học sinh Lào sau lễ bế giảng.

- Thông báo cho lưu học sinh Lào biết việc tự túc phương tiện khi về Nước; thời gian về Nước chậm nhất vào ngày 22/10/2023 (chủ nhật).

6. Trung tâm Thư viện – Thiết bị

Thu nhận bàn giao thiết bị, tài sản khác (nếu có) của Nhà trường đã cho lưu học sinh mượn phục vụ học tập trong khóa học.

7. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên

Hỗ trợ công tác tổ chức và điều hành lễ tân phục vụ lễ Bế giảng. Cử 02 sinh viên tình nguyện phục vụ lễ bế giảng.

            Trên đây là Kế hoạch bế giảng khóa đào tạo tiếng Việt cho K20 Lào, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội liên quan thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch này./.

file đính kèm:


Bài viết khác