Lịch công tác Tuần 09 - Từ ngày 30 tháng 10 năm 2023 đến ngày 05 tháng 11 năm 2023

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thời gian - Địa điểm

Thứ  2

Ngày 30/10

Họp Đoàn công tác theo Quyết định số 3434/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của UBND tỉnh Nghệ An

Ông Trần A nh Tư

BGH; Đoàn công tác theo Quyết định số 3434/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

8h00 - Phòng họp 1

Hội ý Thường trực HĐTS

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Theo Quyết định số 156/QĐ-CĐSPNA ngày 28/4/2023

9h00 - Phòng họp 1

Họp BTV Đảng uỷ phiên Tháng 11

Ông Trần Anh Tư

Ban Thường vụ Đảng uỷ

9h30 - Phòng họp 1

Họp BCH Đảng bộ phiên Tháng 11

Ông Trần Anh Tư

Ban Chấp hành Đảng bộ

14h00 - Phòng họp 1

 

Thứ 3

Ngày 31/10

Chào mừng kỷ niệm 55 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2023)

Họp Giao ban Trường phiên Tháng 11

Ông Trần Anh Tư

BGH; Trưởng các tổ chức, đơn vị

8h00 - Phòng họp 1

Nhập học cho sinh viên K45 CĐMN hệ chính quy năm học 2023 - 2024

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Theo Kế hoạch số 50/KH-CĐSPNA ngày 27/12/2023

8h00 - Hội trường 1

Hiệu trưởng tiếp công dân phiên tháng 10

Ông Trần Anh Tư

Hiệu trưởng; Phòng TC-HC

14h00 - Phòng họp 1

Thứ 4

Ngày 01/11

Kiểm tra công tác PCCC&CNCH

Phòng Cảnh sát

PCCC&CNCH

Công an tỉnh Nghệ An

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An; Đại diện BGH; Phòng QT - CTHSSV

13h30 - Phòng họp 1

Thứ 5

Ngày 02/11

Tập huấn nghiệp vụ về công tác ngành Tổ chức Nhà nước (*)

Sở Nội vụ

Phòng TC - HC

8h00 - Khách sạn

Anphan

Họp BCH Hội Cựu giáo chức mở rộng

Thầy Lê Minh Truyên

Hội Cựu giáo chức mở rộng

8h00 - Phòng họp 1

Duyệt đề xuất tuyển chọn xác định danh mục đề tài NCKH cấp trường

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Theo Quyết định số 493/QĐ-CĐSPNA ngày 25/10/2023

15h00 - Phòng họp 1

Thứ 6

Ngày 03/11

Hướng dẫn hồ sơ thanh toán thừa giờ

Ông Hoàng Đình Hải

Phòng ĐT - NCKH; Đại diện các đơn vị

8h00 - Phòng họp 1

Kiểm tra hồ sơ vệ sinh an toàn thực phẩm (**)

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Các đơn vị: QT - CTHSSV, Trường THSP, Phòng KH - TC

9h00 - Phòng họp 1

 Định giá thanh lý tài sản không còn sử dụng

Sở Tài chính Nghệ An

Sở Tài chính Nghệ An; Theo Quyết định số 532/QĐ-CĐSPNA ngày 02/11/2023

15h30 - Phòng họp 1

Thứ 7

Ngày 04/11

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 05/11

 

 

 

 

Lưu ý: - (*) Tập huấn nghiệp vụ về công tác ngành Tổ chức Nhà nước diễn ra từ ngày 02/11 đến 04/11/2023;

  • (**) Các đơn vị chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm.

file đính kèm:

Lịch tuần 09.docx

Bài viết khác