Lịch tuần 19 - Từ ngày 08 tháng 01 năm 2024 đến ngày 14 tháng 01 năm 2024

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thời gian - Địa điểm

Thứ 2

Ngày 08/01

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu khóa cho sinh viên K45

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Theo Thông báo số 01/TB-CĐSPNA ngày 02/01/2024

7h00 - Hội trường 1

Thứ 3

Ngày 09/01

Hội ý Đoàn thực tế tại Trường Mầm non Hoa Sen

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Trưởng, Phó đoàn thực tế tại Trường Mầm non Hoa Sen theo Quyết định số 675/QĐ-CĐSPNA ngày 21/12/2023; Phòng TC - HC

14h30 - Phòng họp 1

Thứ 4

Ngày 10/01

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 11/01

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Thành uỷ

Thành uỷ Vinh

 Bí thư Đảng ủy

8h00 - Trung tâm Hội nghị Thành phố Vinh

Họp BCH Công đoàn mở rộng

Ông Nguyễn Văn Thành

UVBCH Công đoàn trường; Chủ tịch các công đoàn bộ phận; Trưởng Ban TTND

8h00 - Phòng họp 1

Thứ 6

Ngày 12/01

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 13/01

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 14/01

 

 

 

 

 

file đính kèm:

Lịch tuần 19.docx

Bài viết khác