Đoàn thanh niên trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

1 . Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn Trường CĐSP Nghệ An
 - Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên.
- Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho đoàn viên.
- Phối hợp với các phòng, Khoa, Trung tâm, công đoàn trong nhà trường tổ chức các chương trình hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, các lớp huấn luyện kỹ năng mềm.
- Lãnh đạo Hội sinh viên xây chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các Câu lạc bộ nhằm giúp sinh viên nâng cao kiến thức và hoàn thiện nhân cách.
- Phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh chăm lo cho thanh niên, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

file đính kèm:


Bài viết khác