Lịch công tác Tuần 25 - Từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 đến ngày 25 tháng 02 năm 2024

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thời gian - Địa điểm

Thứ 2

Ngày 19/02

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 20/02

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 21/02

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 22/02

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 23/02

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 24/02

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 25/02

 

 

 

 

file đính kèm:

Lịch tuần 25.docx

Bài viết khác