Lịch công tác Tuần 36 - Từ ngày 06 tháng 5 năm 2024 đến ngày 12 tháng 5 năm 2024

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thời gian - Địa điểm

Thứ 2

Ngày 06/5

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 07/5

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 - 07/5/2024)

Họp Hội đồng thẩm định chuyên môn giảng dạy đối với viên chức

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Chủ tịch HĐ; các Phó Chủ tịch HĐ; Tổ Trưởng các tổ; Thư ký theo Quyết định số 138/QĐ-CĐSPNA ngày 03/5/2024

8h00 - Phòng họp 1

Gặp mặt các viên chức xin chuyển ngạch

Ông Nguyễn Văn Dũng

Phòng TC - HC; các viên chức xin chuyển ngạch

9h30 - Phòng họp 1

Họp công bố Quyết định, Kế hoạch giám sát Chi bộ Trung tâm Đào tạo - Tiểu học của Đảng uỷ

Bà Tạ Thị Thanh Hà

Đoàn Giám sát theo Quyết định số 49-QĐ/ĐU ngày 03/05/2024 của Đảng uỷ Nhà trường; Chi uỷ Chi bộ Trung tâm Đào tạo - Tiểu học

15h00 - Phòng họp 1

Thứ 4

Ngày 08/5

Họp BCH Công đoàn trường

Ông Nguyễn Văn Thành

UVBCH Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023-2028; mời Trưởng ban Thanh tra nhân dân

14h00 - Phòng họp 1

Thứ 5

Ngày 09/5

Họp công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra Chi bộ Lý luận chính trị - Ngoại ngữ của UBKT Đảng uỷ

Ông Nguyễn Văn Thành

Đoàn Giám sát theo Quyết định số 50-QĐ/UBKTĐU ngày 03/05/2024 của UBKT Đảng uỷ Nhà trường; Chi uỷ Chi bộ Lý luận chính trị - Ngoại ngữ

8h00 - Phòng họp 1

Thứ 6

Ngày 10/5

Họp Hội đồng Tuyển sinh

Ông Trần Anh Tư

Theo Quyết định số 131/QĐ-CĐSPNA ngày 26/4/2024

14h00 - Phòng họp 1

Thứ 7

Ngày 11/5

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 12/5

 

 

 

 

 

file đính kèm:

Lịch tuần 36.docx

Bài viết khác