Lịch công tác Tuần 37 - Từ ngày 13 tháng 5 năm 2024 đến ngày 19 tháng 5 năm 2024

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thời gian - Địa điểm

Thứ 2

Ngày 13/5

Họp bàn về ý kiến góp ý Đề án Đại học Nghệ An

Ông Trần Anh Tư

BTV; BGH; Phòng TC-HC

15h00 - Phòng họp 1

 

Thứ 3

Ngày 14/5

Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý chủ chốt Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031

Thành ủy Vinh

Bí thư Đảng ủy; Phó Bí thư Đảng ủy

7h30 - Trung tâm

Hội nghị thành phố Vinh

Họp Hội đồng xét kỷ luật lưu học sinh Lào khóa 21

Ông Trần Anh Tư

BGH; Trưởng các đơn vị: QT-CTHSSV, THCS, ĐT-NCKH, TC-HC; TT-ĐBCLGD, đ/c Nguyễn Thức Hạnh; LHS vi phạm kỷ luật; Mời GVCN, lớp trưởng các lớp K21A, B, C

14h00 - Phòng họp 1

Thứ 4

Ngày 15/5

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Theo Quyết định số 147/QĐ-CĐSPNA ngày 07/5/2024

8h00 - Nhà D - Phòng D2-01

Họp hội đồng nâng bậc lương, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2024

Ông Trần Anh Tư

Theo Quyết định số 134/QĐ-CĐSPNA ngày 02/5/2024

9h00 - Phòng họp 1

Họp Ban xây dựng Quy chế Thi đua, khen thưởng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

Ông Trần Anh Tư

Theo Quyết định số 30/QĐ-CĐSPNA ngày 17/01/2024

14h00 - Phòng họp 1

Thứ 5

Ngày 16/5

Duyệt quyết toán năm 2023(*)

Sở Tài chính

Sở Tài chính; Hiệu trưởng; Phòng KH - TC

8h00 - Phòng họp 1

Họp Hội đồng xét học bổng KKHT học kỳ 1, năm học 2023-2024 cho sinh viên các khóa (K43, K44, K45)

Ông Trần Anh Tư

Theo Quyết định số 96/QĐ-CĐSPNA ngày 28/3/2024

8h00 - Phòng họp 409

Thứ 6

Ngày 17/5

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 18/5

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 19/5

KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2024)

KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH - NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN (19/5/1959 - 19/5/2024)

Lưu ý: (*) Duyệt quyết toán năm 2023 bắt đầu từ ngày 16/5 đến 17/5/2024.

file đính kèm:

Lịch tuần 37.docx

Bài viết khác