Lịch công tác Tuần 38 - Từ ngày 20 tháng 5 năm 2024 đến ngày 26 tháng 5 năm 2024

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thời gian - Địa điểm

Thứ 2

Ngày 20/5

Hội ý về chế độ chính sách

Ông Trần Anh Tư

BGH; Trưởng các phòng: KH-TC, TC-HC; Kế toán Trưởng; Đ/c Đoàn Việt Linh Chi

8h00 - Phòng họp 1

Hop BCH Đảng uỷ

Ông Trần Anh Tư

Uỷ viên BCH Đảng uỷ

9h00 - Phòng họp 1

Thứ 3

Ngày 21/5

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 22/5

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 23/5

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 24/5

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 25/5

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 26/5

 

 

 

 

Lưu ý: Các đơn vị hoàn thành việc xếp loại viên chức, đơn vị theo Thông báo: 57/TB-CĐSPNA ngày 09/05/2024 của Hiệu trưởng.

file đính kèm:

Lịch tuần 38.docx

Bài viết khác