Lịch công tác Tuần 43 - Từ ngày 24 tháng 6 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thời gian - Địa điểm

Thứ 2

Ngày 246

Bồi dưỡng Giáo viên Trung học cơ sở

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Giáo viên THCS các trường thuộc danh sách tham gia bồi dưỡng

7h30 - Hội trường 1; Nhà D - P401, 402

Thứ 3

Ngày 25/6

Họp Hội đồng chuyển ngạch viên chức

Ông Trần Anh Tư

Hội đồng theo Quyết định số 250/QĐ-CĐSPNA ngày 19 tháng 6 năm 2024

08h00 - Phòng họp 1

Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp K63 TCNN hệ chính quy năm 2024

Ông Trần Anh Tư

Theo Quyết định số 242/QĐ-CĐSPNA ngày 19/6/2024

14h00 - Phòng họp 1

Hội ý Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Ông Trần Anh Tư

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Trưởng phòng KH - TC.

14h30 - Phòng họp 1

Thứ 4

Ngày 26/6

Họp bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2023 - 2024

Ông Trần Anh Tư

Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường theo Quyết định số 135/QĐ-CĐSPNA ngày 03/5/2024

08h00 - Phòng họp 1

Hội ý công tác Thi đua, khen thưởng Nhà trường

Ông Trần Anh Tư

BGH; Trưởng các đơn vị: TC – HC, KH – TC; chuyên viên phụ trách Thi đua, khen thưởng Nhà trường

10h30 - Phòng họp 1

Họp chuẩn bị giáo viên cho Trường THSP

Ông Trần Anh Tư

BTV; BGH; Trưởng các đơn vị: ĐT-NCKH, THSP, KH-TC, TC-HC

14h00 - Phòng họp 1

Sinh hoạt Báo cáo viên định kỳ tháng 6/2024

Ban Tuyên giáo

Đồng chí Nguyễn Lâm Huy

14h00 - HT tầng 2

TT Chính trị TP

Thứ 5

Ngày 27/6

Dự Hội nghị sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm

LĐLĐ Tỉnh

Đồng chí Nguyễn Văn Thành

07h30 - KS Công Đoàn Cửa Lò

Lễ Bế giảng cho sinh viên K43 tốt nghiệp năm 2024

Ông Trần Anh Tư

Đảng ủy; BGH; Trưởng, phó các tổ chức, đơn vị; Trợ lý tổ chức khoa Mầm non; cố vấn học tập các lớp K43; toàn thể sinh viên K43 tốt nghiệp năm 2024

08h00 - Hội trường 1

Thứ 6

Ngày 28/6

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 29/6

KỶ NIỆM 125 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ HỒNG SƠN (29/6/1899 - 29/6/2024)

Thi Tốt nghiệp lớp K63 TCNN hệ chính quy năm 2024

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Theo Kế hoạch số 17/KH-CĐSPNA ngày 05/6/2024

07h30 - Nhà D

(Cả ngày)

Chủ Nhật

Ngày 30/6

Thi Tốt nghiệp lớp K63 TCNN hệ chính quy năm 2024

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Theo Kế hoạch số 17/KH-CĐSPNA ngày 05/6/2024

07h30 - Nhà D

(Cả ngày)

Hội ý Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Ông Trần Anh Tư

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Trưởng phòng KH - TC.

16h00 - Phòng họp 1

Lưu ý: (*) Bồi dưỡng GV THCS diễn ra từ ngày 24/6/2024 đến hết ngày 27/6/2024

file đính kèm:

Lịch tuần 43.docx

Bài viết khác