Lịch công tác Tuần 44 - Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến ngày 07 tháng 7 năm 2024

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thời gian - Địa điểm

Thứ 2

Ngày 01/7

Họp BTV Đảng uỷ phiên tháng 7

Ông Trần Anh Tư

Uỷ viên BTV Đảng uỷ

14h00 - Phòng họp 1

Họp BCH Đảng bộ phiên Tháng 7

Ông Trần Anh Tư

Uỷ viên BCH Đảng bộ

15h00 - Phòng họp 1

Thứ 3

Ngày 02/7

Hội ý đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và đề xuất nhiệm công tác tháng 7

Ông Trần Anh Tư

BTV Đảng ủy; BGH; trưởng các Phòng, Trung tâm, Trường THSP; Phụ trách Trường THSP MN; CT Công đoàn; BT Đoàn Thanh niên

08h00 - Phòng họp 1

Thứ 4

Ngày 03/7

Phỏng vấn và nhận hồ sơ nhập học cho học sinh lớp 6

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Ban hồ sơ

08h00 - Hội trường 1

Thứ 5

Ngày 04/7

Nhận hồ sơ nhập học cho học sinh lớp 1

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Ban hồ sơ

08h00 - Hội trường 1

 

Thứ 6

Ngày 05/7

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về Thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội”

Ông Trần Anh Tư

Toàn thể VC, NLĐ

14h00 - Hội trường 1

 

Hội nghị tổng kết năm học 2023 - 2024

Ông Trần Anh Tư

Toàn thể VC, NLĐ

15h00 - Hội trường 1

Thứ 7

Ngày 06/7

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 07/7

 

 

 

 

 

file đính kèm:

Lịch tuần 44.docx

Bài viết khác