Lịch công tác Tuần 45 - Từ ngày 08 tháng 7 năm 2024 đến ngày 14 tháng 7 năm 2024

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thời gian - Địa điểm

Thứ 2

Ngày 08/7

Họp BCH Công đoàn trường

Ông Nguyễn Văn Thành

UVBCH Công đoàn trường

14h00 - Phòng họp 1

Thứ 3

Ngày 09/7

Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hôi đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng

Thành ủy Vinh

Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy

07h45 - UBND Xã Hưng Lộc

Thứ 4

Ngày 10/7

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 11/7

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 12/7

Dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ủy ban Hội tỉnh Nghệ An

Đồng chí Lê Văn Lưu

Hội trường A - Quân khu IV (Cả ngày)

Thứ 7

Ngày 13/7

Dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ủy ban Hội tỉnh Nghệ An

Đồng chí Tạ Thị Thanh Hà; Đồng chí Lê Văn Lưu

07h30 - Hội trường A Quân khu IV

Chủ Nhật

Ngày 14/7

 

 

 

 

 

file đính kèm:

Lịch tuần 45.docx

Bài viết khác