Lịch công tác Tuần 24 - Từ ngày 13 tháng 02 năm 2023 đến ngày 19 tháng 02 năm 2023

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thời gian - Địa điểm

Thứ  2

Ngày 13/02

Duyệt Đại hội công đoàn Khoa MN

Ông Nguyễn Văn Thành

BTV công đoàn trường, BCH công đoàn khoa MN

14h00 - Phòng họp 1

Duyệt Đại hội công đoàn Khoa THCS

Ông Nguyễn Văn Thành

BTV công đoàn trường, BCH công đoàn khoa THCS

15h30 - Phòng họp 1

Thứ 3

Ngày 14/02

Giới thiệu SGK lớp 4 Bộ Cánh Diều

Phòng GD&ĐT TP Vinh

GV tiểu học các trường Trường Thi, Nghi Ân, Quang Trung, THSPNA

07h45 - Hội trường 1

Thứ 4

Ngày 15/02

Đại hội Công đoàn khoa MN

Bà Nguyễn Thị Mai

Đại diện BTV công đoàn trường, Đoàn viên công đoàn khoa MN

8h00 - Phòng 409

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý thuộc trường

Ông Trần Anh Tư

Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị; viên chức các khoa: Mầm non, THCS

14h00 - Hội trường 1

Hội nghi nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ông Trần Anh Tư

Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ

14h30 - Hội trường 1

Duyệt Đại hội công đoàn Trường THSP

Ông Nguyễn Văn Thành

BTV công đoàn trường, BCH công đoàn trường THSP

16h00 - Phòng họp 1

Thứ 5

Ngày 16/02

 

 

 

 

Thứ  6

Ngày 17/02

Duyệt Đại hội công đoàn Khoa GDTC-NT

Ông Nguyễn Văn Thành

BTV công đoàn trường, BCH công đoàn khoa GDTC-NT

7h30 - Phòng họp 1

Tư vấn kiến thức, kỹ năng giới tính cho sinh viên năm thứ nhất (K44)

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Sinh viên năm thứ nhất (K44)

7h30 - Hội trường 1

Duyệt Đại hội công đoàn KH-TC

Ông Nguyễn Văn Thành

BTV công đoàn trường, BCH công đoàn  KH-TC

9h00 - Phòng họp 1

Đại hội Công đoàn khoa THCS

Bà Nguyễn Thị Hương Trà

Đại diện BTV công đoàn trường, Đoàn viên công đoàn khoa THCS

13h30 - Phòng 409

Thứ  7

Ngày 18/02

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày 19/02

 

 

 

 

Lưu ý:  Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, phòng chống các bệnh về đường hô hấp,...

file đính kèm:

Lịch tuần 24.docx

Bài viết khác