Lịch công tác Tuần 25 - Từ ngày 20 tháng 02 năm 2023 đến ngày 26 tháng 02 năm 2023

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thời gian - Địa điểm

Thứ  2

Ngày 20/02

Duyệt Đại hội công đoàn Khoa LLCT_NN

Ông Nguyễn Văn Thành

BTV công đoàn trường, BCH công đoàn khoa LLCT-NN

7h30 - Phòng họp 1

Thứ 3

Ngày 21/02

Đại hội Công đoàn khoa GDTC-NT

Ông Phan Văn Thắng

Đại diện BTV công đoàn trường, Đoàn viên công đoàn khoa GDTC-NT

8h00 - Phòng 409

Thứ 4

Ngày 22/02

Duyệt Đại hội công đoàn ĐT-TT

Ông Nguyễn Văn Thành

BTV công đoàn trường, BCH công đoàn ĐT-TTr

14h00 - Phòng  409

Đại hội Công đoàn Trường THSP

Bà Thái Mai Liên

Đại diện BTV công đoàn trường, Đoàn viên công đoàn  Trường THSP

16h00 - Phòng 409

Thứ 5

Ngày 23/02

Họp thẩm định chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN

Ông Trần Anh Tư

Theo Quyết định số 51/QĐ-CĐSPNA ngày 09/02/2023

8h00 - Phòng họp 1

Họp thẩm định chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS, TH

Ông Trần Anh Tư

Theo Quyết định số 52/QĐ-CĐSPNA ngày 09/02/2023

14h00 - Phòng họp 1

Thứ  6

Ngày 24/02

Luyện tập để tham gia “Lễ ra quân huấn luyện năm 2023”

Thành đội Vinh

Theo Thông báo số 25/TB-CĐSPNA ngày 15/02/2023

7h00 - Sân trường CS1

Họp Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2022

Ông Trần Anh Tư

Theo Quyết định số 749/QĐ-CĐSPNA ngày 08/12/2022

8h00 - Phòng họp 1

Họp rà soát, đánh giá công năng sử dụng các hạng mục công trình cải tạo, sửa chữa năm 2023

Ông Trần Anh Tư

Ban giám hiệu; Trưởng các đơn vị: QT-CT HSSV, KH-TC, TV-TB, ĐT-NCKH, Trường THSP

9h30 - Phòng họp 1

Duyệt Đại hội công đoàn TTĐT-TH

Ông Nguyễn Văn Thành

BTV công đoàn trường, BCH công đoàn  TTĐT-TH

14h00 - Phòng họp 1

Tổng kết TTSP tại trường phổ thông đợt 1 và triển khai TTSP đợt 2

Bà Đàm Thị Ngọc Ngà

Trưởng các đơn vị: ĐT - NCKH, TC - HC; Trưởng, Phó, Thư ký đoàn thực tế phổ thông đợt 1; Đoàn TTPT đợt 2 (Theo Quyết định)

15h00 - Phòng họp 409

Thứ  7

Ngày 25/02

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày 26/02

 

 

 

 

Lưu ý:  Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, phòng chống các bệnh về đường hô hấp,...

file đính kèm:

Lịch tuần 25.docx

Bài viết khác