Công đoàn trường CĐSP Nghệ An tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 13/KH-LĐLĐ ngày 16/2/2023 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về việc tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân” năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”. Với mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống công đoàn và toàn xã hội về vị trí vai trò, đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện bảo vệ, chăm lo, quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Từ đó củng cố niềm tin, niềm tự hào giai cấp và tăng cường mối quan hệ gắn kết đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2023 với các nội dung nổi bật gồm: Tổ chức phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt. Các hoạt động trên của Công đoàn Trường nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện bảo vệ, chăm lo, quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, tạo sự quan tâm hơn nữa của cấp uỷ, chính quyền đối với đoàn viên, người lao động.

Dưới đây là một số hoạt động  hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2023 của Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

Công đoàn Trường Tổ chức phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”: