Nghệ An sẽ tổ chức Chương trình

Hướng tới Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), Kỷ niệm 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (2003-2023), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương trong và ngoài tỉnh sẽ tổ chức Chương trình “Ngày hội kết đoàn”. Chương trình được tổ chức từ ngày 10/11 - 12/11/2023 tại Quảng trường Hồ Chí Minh và phố đi bộ thành phố Vinh.

Chủ đề của Chương trình là: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chương trình "Ngày hội kết đoàn" năm 2023 được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc, bao gồm: Chương trình quảng diễn văn hoá nghệ thuật lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Nghệ An”; chương trình “Đêm hội kết đoàn”; tổ chức trưng bày chuyên đề ảnh “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hoá Nghệ An”; gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu vùng miền các địa phương.

Việc tổ chức Chương trình “Ngày hội kết đoàn” năm 2023 nhằm mục đích tiếp tục khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vị trí, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân từ Mặt trận Tổ quốc các cấp, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.