Thông báo về việc xét học bổng khuyến khích học tập, phần thưởng khuyến khích học tập cho sinh viên K43, K44. Học kỳ II - Năm học 2023-2024

Căn cứ vào các văn bản về hướng dẫn thực hiện các chế độ đối với học sinh, sinh viên đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy công lập của Bộ GD&ĐT và Quy định của Hội đồng xét học bổng trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An, Hiệu trưởng đề nghị khoa Mầm non khẩn trương triển khai lập danh sách sinh viên đủ điều kiện xét Học bổng khuyến khích học tập, phần thưởng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022 - 2023 thuộc diện được xét để trình Hội đồng trường làm căn cứ xét cấp cho sinh viên, cụ thể:

          1. Học bổng Khuyến khích học tập

          - Điều kiện xét học bổng: Tính điểm lần 1.

                                  Điểm trung bình chung học tập: >= 2.5

                                Điểm rèn luyện: Loại khá trở lên.

  • Xếp loại học bổng và mức học bổng KKHT:

STT

Xếp loại

Điểm học tập

Điểm rèn luyện

Mức HB KKHT

1

Khá

Khá

Khá, Tốt, Xuất sắc

Khá (K)

Giỏi

Khá

Xuất sắc

Khá

2

Giỏi

Giỏi

Tốt, Xuấc sắc

Giỏi (G)

Xuất sắc

Tốt

3

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc (XS)

 

Mức học bổng được tính theo công thức sau:

- Loại Khá = C

- Loại Giỏi = C x 110%

- Loại Xuất sắc = C x 120%

Mức học bổng chuẩn (C) của từng khóa trong học kỳ 2, năm học 2022-2023 được xác định bằng mức học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023 của khóa học, ngành học tương ứng.

- Căn cứ xét cấp học bổng KKHT:

+ Số suất học bổng phân bổ cho từng khoá học, ngành học.

+ Kết quả học tập và kết quả rèn luyện của sinh viên.

- Nguyên tắc xét cấp học bổng KKHT:

+ Xét cấp học bổng từ cao đến thấp cho đến hết số suất được phân bổ cho khoá học, ngành học bao gồm: Xuất sắc, giỏi, khá.

+ Trong từng mức học bổng: Ưu tiên kết quả học tập từ cao xuống thấp;

+ Trong trường hợp bằng kết quả học tập: Ưu tiên kết quả rèn luyện từ cao xuống thấp.

          2. Phần thưởng Khuyến khích học tập

          Điều kiện xét phần thưởng khuyến khích học tập: Tính điểm lần 1.

Sinh viên thuộc đối tượng chính sách đang được hưởng Trợ cấp xã hội hàng tháng có:

- Điểm trung bình chung học tập: >= 2.5

- Điểm rèn luyện: Loại khá trở lên.

Danh sách nạp về cho nhà trường qua phòng Quản trị - Công tác học sinh sinh viên (đ/c Lê Thị Thu Hằng), kèm theo file gửi vào địa chỉ Email: hanghssv@gmail.com  chậm nhất vào thứ năm ngày 05/10/2023.

 

file đính kèm:


Bài viết khác