Khoa Tiểu học

1. Chức năng, nhiệm vụ     
- Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên Tiểu học. Giảng dạy các môn Công tác đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
2. Cơ cấu, tổ chức:
- Tổ chức bộ máy gồm 01 trưởng khoa, tối đa 02 phó trưởng khoa, có 03 Bộ môn trực thuộc:
+ Bộ môn Toán.
+ Bộ môn Ngữ văn.
+ Bộ môn Tổng hợp và nghiệp vụ sư phạm.
  Danh sách CBGV khoa  Tiểu học

 

TT Họ và tên Sinh ngày Trình độ Chức vụ Ghi chú
1 Phạm Đình Hòa 18/08/1967 Thạc sĩ Trưởng khoa  
2 Nguyễn Thị Hoài Dung 10/12/1977 Thạc sĩ -  
3 Phạm Thị Thanh Huệ 10/2/1979 Thạc sĩ -  
           
  Danh sách này có 03 người./.        

file đính kèm:


Bài viết khác